Archive Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Archive” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Archive

  ♪ : /ˈärˌkīv/

  • संज्ञा : noun

   • संग्रहण
   • लॉकर
   • कुवटीकुटम
   • सार्वजनिक संग्रहण
   • सामान्य
   • रेकॉर्डची लायब्ररी
   • ऐतिहासिक नोंदी
   • ग्रंथालय
   • रेकॉर्ड ठेवलेली जागा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा संग्रह किंवा स्थान, संस्था किंवा लोकांच्या गटाबद्दल माहिती प्रदान करणारे रेकॉर्ड.
   • ऐतिहासिक कागदपत्रे किंवा रेकॉर्ड ठेवलेली जागा
   • संग्रहात (काहीतरी) ठेवा किंवा ठेवा.
   • चुंबकीय टेप सारख्या कमी वारंवार वापरल्या जाणार् या स्टोरेज माध्यमामध्ये (डेटा) स्थानांतरित करा, सामान्यत: संगणक प्रणाली बाह्य आणि जास्त संग्रहण क्षमता असणे.
   • ऐतिहासिक नोंदी आणि कागदपत्रे असलेली डिपॉझिटरी
   • एक संग्रहात ठेवले
 2. Archival

  ♪ : /ˌärˈkīvl/

  • विशेषण : adjective

   • अभिलेख
   • संग्रहण
   • वॉलपेपर-आधारित
 3. Archived

  ♪ : /ˈɑːkʌɪv/

  • संज्ञा : noun

 4. Archives

  ♪ : /ˈɑːkʌɪv/

  • संज्ञा : noun

   • अभिलेख
   • अवनाकप्पाक्कम
   • राज्य (अ) सार्वजनिक सिक्युरिटीज
   • रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी ग्रंथालय
   • ग्रंथालय
   • ऐतिहासिक रेकॉर्ड ठेवलेली आणि संग्रहित केलेली जागा
   • ऐतिहासिक संग्रह
 5. Archiving

  ♪ : /ˈɑːkʌɪv/

  • संज्ञा : noun

 6. Archivist

  ♪ : /ˈärkəvəst/

  • संज्ञा : noun

   • आर्किव्हिस्ट
   • वॉलपेपर संरक्षक
   • भिंतींचे रक्षक
   • रेकॉर्ड कीपर
 7. Archivists

  ♪ : /ˈɑːkɪvɪst/

  • संज्ञा : noun

   • आर्काइव्हिस्ट

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply