Been Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Been” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Been

  ♪ : /bin/

  • क्रियापद : verb

   • झाले
   • पासून
   • शेवटचा निकाल आहे
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • असण्याचा गुण आहे; (कोपुला, विशेषण किंवा पूर्वानुमान संज्ञासह वापरलेले)
   • सारखे व्हा; कोणीतरी किंवा काहीतरी असू द्या
   • विशिष्ट स्थान किंवा क्षेत्र व्यापू; कुठेतरी असू द्या
   • अस्तित्वात आहे, अस्तित्वात आहे
   • घडणे, घडणे, घडणे
   • समान किंवा समतुल्य असणे
   • फॉर्म किंवा तयार करा
   • विशिष्ट विषयासह किंवा एखाद्या विशिष्ट कार्यामध्ये एका विशिष्ट ठिकाणी कार्य करा
   • रंगमंचावरील वर्णांप्रमाणे प्रतिनिधित्व करा
   • वेळ घालवा किंवा वापरा
   • जीवन आहे, जिवंत रहा
   • अनियंत्रित, अव्यवस्थित किंवा अविरत राहण्यासाठी – केवळ अनंत स्वरूपात वापरली जाते
   • किंमत असू
 2. Am

  ♪ : /am/

  • क्रियापद : verb

   • आहे
   • तेथे
   • मी
   • दोघांचे स्वरूप एकवचनी आहे
   • सकाळ
   • * चारित्र्याचा एक एकल प्रकार आहे
   • मी करत आहे
 3. Are

  ♪ : /är/

  • वाक्यांश : –

  • विशेषण : adjective

  • संज्ञा : noun

   • मेट्रिक: भूगोलचे एकक
   • 100 चौ.मी.
  • क्रियापद : verb

   • आहेत
   • तेथे
   • वर्तमान कालखंडातील असणे क्रियापद
   • इरुक्किकिनराना
   • फ्रेंच पद्धत क्षेत्र (मायक्रो स्क्वेअर मीटर)
 4. Be

  ♪ : /bē/

  • क्रियापद : verb

   • व्हा
   • दोन्ही
   • असल्याचे
   • उलाटाकू
   • आयटापेरु
   • जीवन
   • तैनात करणे
   • स्थिर रहा
   • यथास्थिति
   • वैशिष्ट्यपूर्ण व्हा
   • मे
 5. Being

  ♪ : /ˈbēiNG/

  • संज्ञा : noun

   • अस्तित्व
   • कॅमुकामलिटल
   • उपस्थिती
   • शिल्लक
   • वास्तविकता
   • चिकाटीने एक
   • प्रणाली
   • निसर्ग
   • अस्तित्व
   • अल
   • वस्तुमान
   • अस्तित्व
   • अस्तित्व
   • वर्तमान जीवन
   • खरे
   • निसर्ग
   • प्राणी
   • वागणूक
   • जीवन
   • प्रकरण
   • याचा अर्थ
   • प्राणी
   • मूर्ती
   • जगण्याची
   • वर्तमान स्थिती
 6. Beings

  ♪ : /ˈbiːɪŋ/

  • संज्ञा : noun

   • जीव
   • मानव
   • उपस्थिती
 7. Is

  ♪ : /ˌīˈes/

  • संक्षेप : abbreviation

   • आहे
   • तेथे
   • उपस्थिती
   • बी & विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे संक्षिप्त रुप
   • क्रियापदाचे एकल उपस्थित स्वरूप
 8. Was

  ♪ : /wəz/

  • संज्ञा : noun

  • क्रियापद : verb

   • होते
   • बी आणि विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे संक्षिप्त रुप होते
   • प्रतिमेच्या स्वरूपावर आधारित एक एकल मृत फॉर्म
   • होते
   • तेथे होते
   • तिथे होता
 9. Wast

  ♪ : /wəst/

  • क्रियापद : verb

   • वाया
   • बी & विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे संक्षिप्त रुप
   • ओळीचा सर्वात जुना समोर एक मृत फॉर्म आहे
 10. Were

  ♪ : /wər/

  • वाक्यांश : –

   • तर
   • तेथे होते तर
   • होते
   • तेथे होते
  • वाक्यांश : pronounoun

  • क्रियापद : verb

   • होते
   • होते
   • मधमाशी एक मृत अनेकवचनी रूप आहे

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply