Employer Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Employer” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Employer Meaning In Marathi

 1. Employer

  ♪ : /əmˈploiər/

  • संज्ञा : noun

   • मालक
   • बॉस
   • अधिराज्य
   • नियोक्ता
   • मालक
   • मालक
   • बॉस
   • मास्टर
   • मुख्य
   • मालक
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखादी व्यक्ती किंवा संस्था जी लोकांना रोजगार देते.
   • कामगार किंवा नोकरदार व्यक्ती
 2. Employ

  ♪ : /əmˈploi/

  • संज्ञा : noun

   • नोकरी
   • रोजगार
   • काम
   • काम
   • वापरा
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • नोकरी
   • काम
   • रोजगार
   • वापरा
   • काम ठेवा
   • (क्रियापद) कार्य करणे
   • व्यस्त रहा
  • क्रियापद : verb

   • कामाला लागा
   • नियुक्त करा
   • काम करत रहा
   • विल्हेवाट लावणे
   • अर्ज करा
   • व्यस्त होणे
   • कामाला लागा
   • कामावर भाड्याने घ्या
   • प्रसार
 3. Employability

  ♪ : /emˌploiəˈbilidē/

  • संज्ञा : noun

 4. Employable

  ♪ : /əmˈploiəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • रोजगारक्षम
   • कामाच्या ठिकाणी
   • लागू
   • डिस्पोजेबल
   • नियुक्त केले
   • वापरण्यायोग्य
   • वापरण्यायोग्य
   • वापरण्यायोग्य
   • वापरण्यायोग्य
 5. Employed

  ♪ : /imˈploid/

  • विशेषण : adjective

   • कार्यरत
   • रोजगार
   • नोकरी मिळवली आहे
   • इमारत
   • एम्बेड करून
 6. Employee

  ♪ : /emˈploiē/

  • संज्ञा : noun

   • कर्मचारी
   • कर्मचारी
   • जीभ
   • कामगार
   • कर्मचारी
   • नोकर
   • अधिकारी
 7. Employees

  ♪ : /ɛmplɔɪˈiː/

  • संज्ञा : noun

   • कर्मचारी
   • कामगार कर्मचारी
   • जीभ
   • कर्मचारी
 8. Employers

  ♪ : /ɪmˈplɔɪə/

  • संज्ञा : noun

   • नियोक्ते
   • अधिराज्य
   • नियोक्ता
 9. Employing

  ♪ : /ɪmˈplɔɪ/

  • क्रियापद : verb

   • नोकरी करत आहे
 10. Employment

  ♪ : /əmˈploimənt/

  • वाक्यांश : –

   • रोजगार
   • उद्योग
  • संज्ञा : noun

   • रोजगार
   • उद्योग
   • प्लेसमेंट
   • वापरत आहे
   • काम
   • नोकरी
   • रोजगार
   • काम
 11. Employments

  ♪ : /ɪmˈplɔɪm(ə)nt/

  • संज्ञा : noun

 12. Employs

  ♪ : /ɪmˈplɔɪ/

  • क्रियापद : verb

   • कर्मचारी
   • स्वतःला भाड्याने द्या

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply