Forever Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Forever” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Forever

  ♪ : /fəˈrevər/

  • वाक्यांश : –

   • कायमचे
   • कायमचे
  • विशेषण : adjective

   • कायमचे
   • कायमचे
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • कायमचे
   • नेहमी
   • सर्व वयोगट
  • वाक्यांश : conounj

  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • भविष्यातील सर्व काळासाठी; नेहमी साठी.
   • बराच वेळ (हायपरबोलिकली वापरलेला)
   • एखाद्याचे किंवा कोणाच्या नावा नंतर समर्थनाच्या घोषणेमध्ये वापरले जाते.
   • सतत.
   • चिरस्थायी किंवा कायमस्वरूपी.
   • अमर्याद काळासाठी
   • खूप लांब किंवा उशिर अंतहीन काळासाठी
   • व्यत्यय न
 2. Forevermore

  ♪ : [Forevermore]

  • वाक्यांश : –

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply