From Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“From” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. From

  ♪ : /frəm/

  • वाक्यांश : conounj

   • प्रारंभ केला
   • सह
  • पूर्वस्थिती : preposition

   • पासून
   • पासून
   • जागेच्या बाहेर
   • पहिल्यासाठी
   • आरंभ
   • सोडा
   • वगळलेले
   • वाटाये
   • उलटपक्षी
   • विचलन
   • उपस्थित
   • मुलामाकाकोंटू
   • अनुकरणीय होऊन
   • देय
   • पुरावा म्हणून
   • पासून
   • हेतुतावयितु
   • असल्याने
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • प्रवास, हालचाल किंवा क्रिया सुरू होण्याच्या अवकाशातील बिंदू दर्शवित आहे.
   • संदर्भ ठिकाण म्हणून वापरले जाणारे विशिष्ट ठिकाण आणि दुसर् या जागेचे अंतर दर्शवित आहे.
   • विशिष्ट प्रक्रिया, कार्यक्रम किंवा क्रियाकलाप कोणत्या वेळी सुरू होतो हे दर्शवित आहे.
   • एखाद्याचे किंवा कशाचे तरी स्त्रोत किंवा प्रगती दर्शवित आहे.
   • काहीतरी तयार केले त्या तारखेचे संकेत दर्शवित आहे.
   • प्रमाणानुसार निर्दिष्ट श्रेणीचा प्रारंभ बिंदू दर्शवित आहे.
   • वैचारिक बदलांच्या श्रेणीमध्ये एक अत्यंत दर्शवित आहे.
   • निरीक्षक नेमलेल्या मुद्दयाचे दर्शवित आहे.
   • कच्च्या मालाचे जेणेकरून काहीतरी तयार होते ते दर्शवित आहे.
   • वेगळे करणे किंवा काढणे दर्शवित आहे.
   • दर्शविणारा प्रतिबंध
   • कारण दर्शवित आहे.
   • ज्ञानाचा स्रोत किंवा एखाद्याच्या निर्णयाचा आधार दर्शविणे.
   • भेद दर्शवित आहे.
   • वेळेत निर्दिष्ट बिंदूपासून प्रारंभ करणे आणि भविष्यात पुढे जाणे.
   • कधीकधी.
   • जसा वेळ जातो.
   • कोणतीही व्याख्या उपलब्ध नाही.
 2. Fro

  ♪ : /frō/

  • वाक्यांश : –

   • पाठीमागे
   • इत्यादी
   • .‍
   • पुढे आणि मागे
   • मागे
   • मागे
   • लांब
   • मागे
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • फ्रॉ
   • व्यक्ती
   • पुन्हा
   • परत

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply