Legend Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Legend” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Legend

  ♪ : /ˈlejənd/

  • संज्ञा : noun

   • दंतकथा
   • श्रवण
   • जुना पुराण
   • चावी
   • परानाकटाई
   • लोकांची एक जिज्ञासू कथा
   • मान्यता
   • पौराणिक साहित्य
   • नाणींचे पुरातन लेखन
   • पौराणिक
   • दंतकथा
   • महाकाव्य
   • समज
   • पौराणिक कथा
   • कल्पित कीर्तीचा माणूस
   • मुद्रांक
   • समज
   • कल्पित कीर्तीचा माणूस
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एक पारंपारिक कथा कधीकधी लोकप्रिय म्हणून ओळखली जाते परंतु ऐतिहासिक परंतु अप्रसिद्ध मानली जाते.
   • संत जीवनाची कहाणी.
   • एक अत्यंत प्रसिद्ध किंवा कुख्यात व्यक्ती, विशेषत: विशिष्ट क्षेत्रात.
   • एक शिलालेख, विशेषत: नाणे किंवा पदकावर.
   • एक मथळा.
   • नकाशावरील शब्द किंवा आकृती वापरलेल्या चिन्हे स्पष्ट करते.
   • खूप सुप्रसिद्ध
   • पौराणिक किंवा अलौकिक प्राणी किंवा घटनांबद्दल एक कथा
   • एका उदाहरणासह थोडक्यात वर्णन
 2. Legendary

  ♪ : /ˈlejənˌderē/

  • विशेषण : adjective

   • पौराणिक
   • प्रसिद्ध
   • प्राचीन पुस्तक
   • पुरातन वस्तूंचे लेखक
   • प्राचीन
   • पौराणिक कथा पुराणकथा
   • काल्पनिक
   • वियप्परवमालिकिर
   • नाविन्यपूर्ण
   • कल्पित
   • कल्पित
 3. Legends

  ♪ : /ˈlɛdʒ(ə)nd/

  • संज्ञा : noun

   • प्रख्यात
   • परनाक्कताई
   • महाकाव्ये

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply