Lymphocytes Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Lymphocytes” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Lymphocytes

  ♪ : /ˈlɪmfə(ʊ)sʌɪt/

  • संज्ञा : noun

   • लिम्फोसाइट्स
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एकल गोल न्यूक्लियससह लहान ल्यूकोसाइट (पांढर्या रक्त पेशी) चे एक प्रकार, विशेषत: लिम्फॅटिक सिस्टममध्ये उद्भवते.
   • अ ॅग्रीन्युलोसाइटिक ल्युकोसाइट जो सामान्यत: पांढ blood्या रक्त पेशींच्या संख्येचा एक चतुर्थांश भाग तयार करतो परंतु संसर्गाच्या उपस्थितीत वाढतो
 2. Lymph

  ♪ : /limf/

  • संज्ञा : noun

   • लिम्फ
   • लसिका गाठी
   • (करा) शुद्ध पाणी
   • (शरीर) लिम्फ
   • घसा इ पासून गळती सीरम
   • आत्म्याच्या आत्म्याकडून घेतलेले पाणी
   • पृथक् प्रकार
   • लसिका
   • कुरणातील पातळ वाहणारे द्रव
   • सेल्युलर द्रव
   • നിണനീര്⁇
   • सेल्युलर द्रव
   • നിണനീര്
 3. Lymphatic

  ♪ : /limˈfadik/

  • विशेषण : adjective

   • लिम्फॅटिक
   • लसिका गाठी
   • मूत्रदिन लिम्फॅटिक
   • पाण्याचे स्राव
   • मांसाहारी व्हॅलाइकटाई
   • त्वचेची कंटाळवाणा
   • ओटिओस
 4. Lymphocyte

  ♪ : /ˈlimfəˌsīt/

  • संज्ञा : noun

   • लिम्फोसाइट
   • लिम्फ नोड
 5. Lymphoma

  ♪ : /limˈfōmə/

  • संज्ञा : noun

   • लिम्फोमा
   • लिम्फ नोड कर्करोग
 6. Lymphomas

  ♪ : /lɪmˈfəʊmə/

  • संज्ञा : noun

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply