Mine Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Mine” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Mine

  ♪ : /mīn/

  • विशेषण : adjective

   • माझ्यासाठी
   • स्फोटक
   • माझे
   • लँडमाइन
  • संज्ञा : noun

   • बोगदा
   • माझे
   • धातू वाढणारी जमीन
   • खजिना
   • माझे
  • सर्वनाम : pronoun

   • माझे
   • खाणी
   • खाण
   • बोगदा खणणे
   • अकल्पिरंकी
   • माझे
   • उत्खनन पोकळी व्हॅटिकुरंकाम
   • आर्मी पॅलेस बोगदा
   • प्रिस्क्रिप्शन वेअरहाऊस
   • कतरकन्नी
   • इरुमपुकानिवलं
   • स्त्रोत
   • (क्रियापद) जमिनीत खणणे
   • जमिनीखालील उत्खनन
  • वाक्यांश : pronounoun

   • माझे
   • माझी माणसे
  • क्रियापद : verb

   • खणणे
   • माझे
   • नष्ट करा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • स्पीकरशी संबंधित असलेल्या किंवा संबंधित वस्तू किंवा वस्तूंचा संदर्भ घेण्यासाठी वापरला जातो.
   • (स्वर आधी वापरलेले) माझे.
   • कोळसा किंवा इतर खनिजे काढण्यासाठी पृथ्वीवर उत्खनन
   • एखाद्या गोष्टीचा मुबलक स्त्रोत.
   • एखादा बॉम्ब जमिनीच्या पृष्ठभागाच्या अगदी खाली किंवा पाण्यात ठेवलेला असतो जो एखादी व्यक्ती, वाहन किंवा जहाजाने विचलित झाल्यावर विस्फोट होतो.
   • तटबंदीच्या किल्ल्याच्या भिंतीखालील भुयारी मार्ग, विशेषतः तटबंदी उडवण्यासाठी स्फोटके ठेवली जातात.
   • एका खाणीतून (कोळसा किंवा इतर खनिजे) मिळवा.
   • कोळसा किंवा इतर खनिजांसाठी (पृथ्वी) खोदा.
   • (पृथ्वी) मध्ये खणणे किंवा बुरुज
   • मूल्य (विशेषत: माहिती किंवा कौशल्य) मिळवण्यासाठी काहीतरी मूल्य काढण्यासाठी (विपुल स्त्रोत) मध्ये शोधा.
   • विशिष्ट गणितातील समस्या सोडविण्यासाठी संगणक प्रक्रिया चालवून (एक क्रिप्टोकरन्सी) युनिट्स मिळवा.
   • (जमीन किंवा पाणी) पृष्ठभागाच्या अगदी खाली किंवा खाली स्फोटक खाणी घाला
   • स्फोटक खाणीच्या सहाय्याने नष्ट करा.
   • धातू आणि खनिजे काढले जातात जेथून पृथ्वीवर उत्खनन
   • संपर्कात स्फोट करणारे स्फोटक यंत्र; वाहने किंवा जहाजे नष्ट करण्यासाठी किंवा कर्मचार् यांना मारण्यासाठी किंवा दंगा करण्यासाठी डिझाइन केलेले
   • उत्खनन करून पृथ्वीवरुन जा
   • खाणी घालणे
 2. Mined

  ♪ : /mʌɪn/

  • सर्वनाम : pronoun

   • खनन
   • खाण
   • अकल्पिरंकी
   • माझे
 3. Miner

  ♪ : /ˈmīnər/

  • संज्ञा : noun

   • खाणकाम करणारा
   • खाण
   • खाण शक्ती
   • खाणकाम करणारा
   • खाणकाम करणारा
   • खनिज खोदणारा
   • खाणकाम करणारा
 4. Miners

  ♪ : /ˈmʌɪnə/

  • संज्ञा : noun

   • खाण कामगार
   • खाण
 5. Mines

  ♪ : /mʌɪn/

  • सर्वनाम : pronoun

 6. Mineshaft

  ♪ : /ˈmʌɪnʃɑːft/

  • संज्ञा : noun

   • मिनेशाफ्ट
 7. Mineworker

  ♪ : [Mineworker]

  • संज्ञा : noun

   • खाणकाम करणारा
 8. Mineworkers

  ♪ : /ˈmʌɪnwəːkə/

  • संज्ञा : noun

   • खाणकाम करणारे
 9. Mining

  ♪ : /ˈmīniNG/

  • संज्ञा : noun

   • खाण
   • कुरनकावेलाई
   • (विशेषण) खाण
   • खाण
 10. Minings

  ♪ : [Minings]

  • संज्ञा : noun

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply