Valentine Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Valentine” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Valentine

  ♪ : /ˈvalənˌtīn/

  • संज्ञा : noun

   • व्हॅलेंटाईन
   • शुद्ध श्री व्हॅलेंटाईन मेमोरियल डे (14 फेब्रुवारी)
   • प्युर मिस्टर व्हॅलेंटाईन मेमोरियल पाहिला जाणारा पहिला प्रेमी आहे
   • व्हॅलेंटाईन मेमोरियल डे
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • सेंट व्हॅलेंटाईन डे (14 फेब्रुवारी) रोजी एखाद्या प्रिय व्यक्तीकडे किंवा आकर्षित झालेल्या व्यक्तीस एक कार्ड, बहुतेक वेळेस अनामिकपणे पाठविले जाते.
   • ज्या व्यक्तीला व्हॅलेंटाईन डे वर एक कार्ड पाठवले जाते.
   • सेंट व्हॅलेंटाईन डे वर शुभेच्छा प्राप्त करण्यासाठी निवडलेले प्रिय
   • सेंट व्हॅलेंटाईन डे वर पाठविलेले किंवा दिले जाणारे (प्रेयसीप्रमाणे) एक कार्ड
 2. Valentine

  ♪ : /ˈvalənˌtīn/

  • संज्ञा : noun

   • व्हॅलेंटाईन
   • शुद्ध श्री व्हॅलेंटाईन मेमोरियल डे (14 फेब्रुवारी)
   • प्युर मिस्टर व्हॅलेंटाईन मेमोरियल पाहिला जाणारा पहिला प्रेमी आहे
   • व्हॅलेंटाईन मेमोरियल डे

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply