Skip to content
Home » Affiliation Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Affiliation Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

More Marathi Words for Affiliation

 • मदत
 • बैटरी
 • क्रोमियम
 • हात
 • जिव्हाळ्याचा चर्चा
 • क्रैट
 • भाषण करणे
 • व्यवस्था करणे
 • जिवंत
 • यॉर्क

Nearby Translations

 • affinities
 • affinition
 • affinitive
 • affinity
 • Affinity with (for, between)

Affiliation Meaning In Marathi

 1. Affiliation

  ♪ : /əˌfilēˈāSH(ə)n/

  • विशेषण : adjective

  • संज्ञा : noun

   • संबद्धता
   • दुवा
   • निवडणूक
   • ओळख
   • जोडून
   • कॉन्डलद्वारे
   • (चा) अवैध मुलाची वडिलांकडे तारुण्यता
   • एकत्रीकरण
   • पुनर्मिलन
   • सदस्यत्व
   • ओळख
   • ओळख मिळवणे
  • क्रियापद : verb

   • एकत्र
   • या व्यतिरिक्त
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • संबंधित किंवा संबद्ध होण्याची राज्य किंवा प्रक्रिया.
   • सामाजिक किंवा व्यावसायिक संबंध
   • औपचारिकरित्या कनेक्ट किंवा सामील होण्याची क्रिया
 2. Affiliate

  ♪ : /əˈfilēˌāt/

  • वाक्यांश : –

   • दत्तक घ्या
   • जोडा
   • एकत्र
  • संज्ञा : noun

   • परिशिष्ट
   • जो सदस्य आहे
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • संबद्ध
   • जोड
   • असोसिएशनशी संबंधित
   • गोळा
   • दुवा
   • संबंधित
   • पुत्राचा स्वीकार करा
   • सभासद म्हणून स्वीकारा
   • एफिलिएट शो पॅरेंट्स (चिड) पालकांचा पालक म्हणून उल्लेख करा
   • अचियन कोण आहे ते ठरवा
   • संबद्ध द्वारा पहा
  • क्रियापद : verb

   • सभासद म्हणून स्वीकारा
   • एकत्र
   • सदस्य म्हणून सामील व्हा
 3. Affiliated

  ♪ : /əˈfilēˌādəd/

  • विशेषण : adjective

   • संलग्न
   • विलीनीकरण
   • एकत्रित
   • संबद्ध
   • समाकलित
   • स्वीकारले
 4. Affiliates

  ♪ : /əˈfɪlɪeɪt/

  • क्रियापद : verb

   • संबद्ध
   • सहयोगी
 5. Affiliating

  ♪ : /əˈfɪlɪeɪt/

  • क्रियापद : verb

 6. Affiliations

  ♪ : /əfɪlɪˈeɪʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • संबद्धता
   • दबाव
   • दुवा
   • निवडणूक
   • अवलंबित्व

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.