Skip to content
Home » Annoying Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Annoying Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Annoying” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Annoying

  ♪ : /əˈnoiiNG/

  • विशेषण : adjective

   • त्रासदायक
   • नॅकारिप्ना
   • वाटलं
   • त्रासदायक
   • त्रासदायक
   • स्वायत्त
   • त्रासदायक
   • असह्य
  • प्रतिमा : Image

   Annoying photo

  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • चिडचिड किंवा त्रास देणे उद्भवते.
   • एखाद्याला त्रास देण्यासाठी किंवा त्रास देण्याचे कार्य
   • मध्ये त्रास देणे; त्रास द्या, विशेषत: किरकोळ चिडचिडीमुळे
   • चिडचिड किंवा त्रास देणे
 2. Annoy

  ♪ : /əˈnoi/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • त्रास देणे
   • संतप्त त्रास द्या
   • त्रास
   • त्रास देणे
   • त्रास नॅगिंग
   • कॉल करणे
   • छळ
   • (क्रियापद) लाटणे
   • वेक्स
   • टोनटारावुकोटू
   • कोडी सोडवणे
   • नीट ढवळून घ्यावे
   • हर्ट्स
  • क्रियापद : verb

   • त्रास देणे
   • तिरस्कार
   • नीट ढवळून घ्यावे
   • परिणाम
   • काळजी
   • नुकसान
   • दुखः
 3. Annoyance

  ♪ : /əˈnoiəns/

  • वाक्यांश : –

   • त्रास देणे
   • अधीरता
  • संज्ञा : noun

   • त्रास देणे
   • वाटलं
   • नेक्रिटिटल
   • त्रास देणे
   • त्रास देणे त्रास
   • छळाचा संदेश
   • नुकसान
   • अस्वस्थता
   • .‍
   • सर्वात कठीण गोष्ट
   • त्रास देणे
   • त्रास
   • त्रास
   • कंटाळवाणेपणा
   • प्लेग
  • क्रियापद : verb

   • कंटाळवाणा
   • സ്വൈരക്കേട്
   • अडचण
 4. Annoyances

  ♪ : /əˈnɔɪəns/

  • संज्ञा : noun

   • त्रास देणे
 5. Annoyed

  ♪ : /əˈnoid/

  • विशेषण : adjective

   • नाराज
   • संतप्त
   • अविचारी
   • उपद्रव
   • चिडचिड
  • क्रियापद : verb

 6. Annoyer

  ♪ : [Annoyer]

  • संज्ञा : noun

   • त्रास देणारा
   • प्रेरण
   • नाखूष मनाची जाणीव
 7. Annoyers

  ♪ : /əˈnɔɪə/

  • संज्ञा : noun

   • त्रास देणारे
 8. Annoyingly

  ♪ : /əˈnoiiNGlē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • त्रासदायक
 9. Annoys

  ♪ : /əˈnɔɪ/

  • क्रियापद : verb

   • अ ॅनोयस
   • निराश
   • नॅगिंग

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.