Skip to content
Home » Auditing Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Auditing Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Auditing” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Auditing

  ♪ : /ˈɔːdɪt/

  • संज्ञा : noun

   • ऑडिटिंग
   • ऑडिट
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • संस्थेच्या खात्यांची अधिकृत तपासणी, विशेषत: स्वतंत्र संस्थेद्वारे.
   • एखाद्या गोष्टीचे पद्धतशीर पुनरावलोकन किंवा मूल्यांकन.
   • (कंपनी किंवा त्याच्या खाती) ची अधिकृत आर्थिक तपासणी करा
   • याचा पद्धतशीर आढावा घ्या.
   • पतपुरवठा न करता अनौपचारिकरित्या (वर्ग) सामील व्हा.
   • सत्यापनाच्या हेतूने अचूकतेसाठी काळजीपूर्वक परीक्षण करा
   • क्रेडिट न घेता शैक्षणिक अभ्यासक्रमांना उपस्थित रहा
 2. Audit

  ♪ : /ˈôdət/

  • संज्ञा : noun

   • लेखापरीक्षण
   • पर्यावरणशास्त्र
   • ऑडिटिंग
   • ऑडिट करा
   • ऑडिट (क्रियापद) सेन्सर
   • ऑडिट
   • पडताळणी
   • अधिकृत लेखा परिक्षण
   • ऑडिट
   • अधिकृत लेखा परिक्षण
  • क्रियापद : verb

   • खाते तपासा
   • लेखापरीक्षण
   • आकडेवारी तपासा
   • संस्थेच्या खात्यांच्या अचूकतेची अधिकृत सत्यापन
 3. Audited

  ♪ : /ˈɔːdɪt/

  • संज्ञा : noun

   • सेन्सॉर
   • ऑडिट
   • ऑडिट
 4. Auditive

  ♪ : /ˈôdədiv/

  • विशेषण : adjective

   • श्रवणविषयक
 5. Auditor

  ♪ : /ˈôdədər/

  • संज्ञा : noun

   • लेखा परीक्षक
   • लेखापाल
   • श्रोते
   • ऑडिटर
   • ऑडिटर
   • ऑडिटर
   • श्रोता
   • ऑडिटर
   • श्रोता
 6. Auditors

  ♪ : /ˈɔːdɪtə/

  • संज्ञा : noun

 7. Audits

  ♪ : /ˈɔːdɪt/

  • संज्ञा : noun

Leave a Reply

Your email address will not be published.