Skip to content
Home » Beliefs Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Beliefs Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Beliefs” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Beliefs Meaning In Marathi

 1. Beliefs

  ♪ : /bɪˈliːf/

  • संज्ञा : noun

   • श्रद्धा
   • सिद्धांत
   • आशा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखादी गोष्ट अस्तित्वात आहे किंवा खरी आहे याची स्वीकृती, विशेषत: पुराव्याशिवाय.
   • एखादी गोष्ट खरी किंवा खरी म्हणून स्वीकारते; एक ठामपणे मत
   • धार्मिक श्रद्धा
   • विश्वास, विश्वास किंवा आत्मविश्वास (कोणीतरी किंवा काहीतरी)
   • आश्चर्यकारकपणे महान, चांगले किंवा वाईट; अविश्वसनीय.
   • असे मत ठेवा की; विचार करा.
   • विचार करणे किंवा त्यावर विश्वास ठेवणे.
   • माझ्या अस्सल मतेनुसार; मला माहित आहे म्हणून
   • कोणतीही संज्ञानात्मक सामग्री खरी मानली जाते
   • एक अस्पष्ट कल्पना ज्यामध्ये थोडासा आत्मविश्वास ठेवला जातो
 2. Belief

  ♪ : /bəˈlēf/

  • संज्ञा : noun

   • विश्वास
   • आत्मविश्वास
   • सिद्धांत
   • हेतू
   • टिप्पणी
   • भावना
   • वस्तुस्थिती मान्य करण्यासाठी
   • विश्वासाची वस्तू
   • वेळ
   • विश्वास
   • विश्वासाचा सिद्धांत
   • चिंता
   • समजणे
   • नक्कीच
   • टिप्पणी
   • पर्यायी
   • लक्ष
   • धर्म
  • क्रियापद : verb

   • वास्तविक पावती
 3. Believability

  ♪ : /bəˌlēvəˈbilədē/

  • संज्ञा : noun

   • विश्वासार्हता
   • विश्वासात
 4. Believable

  ♪ : /bəˈlēvəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • विश्वासार्ह
   • विश्वासु
  • संज्ञा : noun

   • विश्वासार्ह
 5. Believably

  ♪ : [Believably]

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • विश्वासाने
 6. Believe

  ♪ : /bəˈlēv/

  • संज्ञा : noun

   • विश्वास
   • विश्वासाने अपेक्षित
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • विश्वास ठेवा
   • आत्मविश्वास
   • विश्वास
   • व्यक्तीवर विश्वास ठेवा
   • शब्द किंवा मान वर आत्मविश्वास
   • सत्याची कबुली द्या
   • उपयुक्त होण्यासाठी
   • चिकाटीचा विचार करा
   • मानले
   • मूल्य एक चांगली कल्पना आहे
  • क्रियापद : verb

   • परिधान करा
   • विश्वास ठेवा
   • विश्वास ठेव
   • हे खरे आहे असे समजा
   • विश्वास
   • विचार करा
   • ओळखा पाहू
   • विश्वास ठेवा
   • हे खरे आहे असे समजा
 7. Believed

  ♪ : /bɪˈliːv/

  • वाक्यांश : –

   • विश्वासार्ह
  • क्रियापद : verb

   • विश्वास ठेवला
   • विश्वास ठेवा
   • विश्वास
 8. Believer

  ♪ : /bəˈlēvər/

  • संज्ञा : noun

   • विश्वास ठेवणारा
   • विश्वस्त
   • नामपावळ
   • नामपावन
   • विश्वास
   • धार्मिक संघटक
   • मयकोटपट्टलार
   • देवावर विश्वास ठेवणारा
 9. Believers

  ♪ : /bɪˈliːvə/

  • संज्ञा : noun

   • विश्वासणारे
   • नामपावळ
   • नामपावन
 10. Believes

  ♪ : /bɪˈliːv/

  • क्रियापद : verb

   • विश्वास
   • आशा
   • विश्वास
 11. Believing

  ♪ : /bɪˈliːv/

  • विशेषण : adjective

   • विश्वास ठेवणे
  • क्रियापद : verb

   • विश्वास ठेवणे
   • आत्मविश्वास
   • विश्वासू

Mossberg Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.