Skip to content
Home » Bored Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Bored Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Bored” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Bored Meaning In Marathi

 1. Bored

  ♪ : /bôrd/

  • वाक्यांश : –

   • छेदन
   • धान्य पेरले
  • विशेषण : adjective

   • कंटाळा
   • कंटाळवाणा
   • कंटाळा येणे
   • कंटाळा आला
   • कंटाळवाणा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • कंटाळवाणे वाटणे कारण एखादी व्यक्ती अनियंत्रित आहे किंवा त्याच्या सध्याच्या क्रियाकलापांमध्ये रस नाही.
   • (बंदुकीची) विशिष्ट बोअर असलेली.
   • कंटाळा आला
   • विशेषत: पॉईंट पॉवर किंवा हँड टूलसह छिद्र करा
   • जगाचा कंटाळा आला आहे
   • वारंवार असुरक्षितता किंवा भोगामुळे रस नसतो
 2. Bore

  ♪ : /bôr/

  • वाक्यांश : –

   • पियर्स
   • कंटाळा आला आहे
   • कंटाळवाणेपणा
  • संज्ञा : noun

   • छिद्र पाडणे
   • बंदूकीची गोळी
   • होल
   • कंटाळवाणा
   • बोरॉन
   • तोफा बंदुकीची नळी रुंदी
   • हरॅसर
   • नुकसान
   • भंगार
   • होल
   • होल
   • मोठी लाट
   • कमीतकमी दोन ठिकाणी धोक्याच्या पातळीवरील पूर जाहीर करण्यात आला
  • क्रियापद : verb

   • बोर
   • होल
   • भोक आत ठेवा
   • सबसरफेस
   • रायफलची घुसखोरी
   • निल्तुलाई
   • इम्प्लांटचे छेदनबिंदू
   • पाण्यासाठी बनविलेले खोल खड्डे
   • (क्रियापद) टोचणे
   • स्टर्नमने रेसहॉर्सच्या बाबतीत आणखी एक रेस हॉर्स रेस ट्रॅकवरुन सोडला
   • खणणे
   • एक विहीर खणणे
   • बोअर
   • ड्रिल
   • गर्दी
   • बोअर
   • पियर्स
   • पिळा
   • कंटाळा आला
   • खणणे
 3. Boredom

  ♪ : /ˈbôrdəm/

  • संज्ञा : noun

   • कंटाळवाणेपणा
   • अकुवारिसियम
   • कुवारासिआमिनमाई
   • कंटाळा
   • मुकिवु
   • कॉरवुनार्की
   • कंटाळवाणेपणा
   • मुशिव
   • कंटाळवाणेपणा
   • विषाणू
 4. Borehole

  ♪ : /ˈbôrˌhōl/

  • संज्ञा : noun

 5. Boreholes

  ♪ : /ˈbɔːhəʊl/

  • संज्ञा : noun

   • कंटाळवाणे
 6. Bores

  ♪ : /bɔː/

  • क्रियापद : verb

   • बोरस
   • प्लग होल करण्यासाठी
   • भोक ठेवा
 7. Boring

  ♪ : /ˈbôriNG/

  • वाक्यांश : –

  • विशेषण : adjective

   • कंटाळवाणा
   • कंटाळवाणेपणा
   • छिद्रित
   • ड्रिलिंग प्रक्रिया
   • छिद्रित चर पोकळी
   • कंटाळवाणे
   • कंटाळवाणा
   • कंटाळवाणा
  • संज्ञा : noun

  • क्रियापद : verb

 8. Boringly

  ♪ : /ˈbôriNGlē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • कंटाळवाणेपणाने

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.