Skip to content
Home » Borrow Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Borrow Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Borrow” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Borrow Meaning In Marathi

 1. Borrow

  ♪ : /ˈbärō/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • कर्ज घेणे
   • कर्ज घ्या
   • कर्ज कर्ज घेणे
   • डिनर खरेदी करा आधुनिक वापरासाठी पैसे मिळवा
   • जे अद्वितीय नाही ते द्या
   • आयल्सकडून एकट्यानेच स्वीकारा
   • इतरत्रून आणा
   • दुसर् याकडून उतरा
   • गोल्फमधील टीलावर शर्यत घ्या आणि नंतर मागील अंगणात मरणार
  • क्रियापद : verb

   • कर्ज घ्या
   • कॉपी करा
   • दुसर्‍याकडून स्वीकारा
   • कर्ज विकत घ्या
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • ते परत करण्याच्या उद्देशाने (काहीतरी एखाद्याच्या मालकीचे आहे) घ्या आणि वापरा.
   • एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा बँकेकडून नंतर पैसे परत देण्याच्या कराराच्या अंतर्गत (पैसे) घ्या आणि वापरा.
   • दुसर् या स्त्रोतांकडून (एक शब्द, कल्पना किंवा पद्धत) घ्या आणि ते एखाद्याच्या स्वतःच्या भाषेत किंवा कार्यामध्ये वापरा.
   • निश्चित कालावधीसाठी लायब्ररीतून (पुस्तक) घ्या आणि वापरा.
   • वजाबाकीमध्ये, पुढील मोठ्या संप्रदायाकडून एकक घ्या.
   • उतार किंवा इतर अनियमिततेमुळे चेंडूच्या बाजूच्या हालचालीची भरपाई करण्यासाठी एखादा शॉट खेळताना (निश्चित अंतर) परवानगी द्या.
   • गोल्फ कोर्सवरील उतार किंवा इतर अनियमितता जी शॉट खेळताना भरपाई दिली पाहिजे.
   • असे म्हणायचे की एखाद्याने अपेक्षांविरूद्ध टिकून ठेवले आहे, याचा अर्थ असा की यापुढे जास्त काळ राहणार नाही.
   • अनावश्यक कारवाई करा ज्यास हानिकारक परिणाम होऊ शकतात.
   • तात्पुरते मिळवा
   • घ्या आणि स्वतःचा सराव करा
 2. Borrowed

  ♪ : /ˈbɒrəʊ/

  • विशेषण : adjective

   • कर्ज घेतले
   • कृत्रिम
  • क्रियापद : verb

   • कर्ज घेतले
   • कर्ज तानाटल्लाटा
   • खोटे
   • कृत्रिम
   • वापर
 3. Borrower

  ♪ : /ˈbärōər/

  • संज्ञा : noun

   • कर्ज घेणारा
   • कर्ज घेणारा
   • कर्ज घेणार् याचे
   • कर्ज कर्जदार
   • पायणकोलपावर
   • कर्जदार
   • कर्जदार
 4. Borrowers

  ♪ : /ˈbɒrəʊə/

  • संज्ञा : noun

   • कर्जदार
   • कर्जदार
   • कर्ज घेणारा
 5. Borrowing

  ♪ : /ˈbärōiNG/

  • संज्ञा : noun

   • कर्ज घेणे
   • कर्ज दगड खरेदी करणे
   • कर्ज घेणे
   • कर्ज घेणे
   • कर्ज घेतलेली मालमत्ता
   • कर्ज घेतलेली मालमत्ता
 6. Borrowings

  ♪ : /ˈbɒrəʊɪŋ/

  • संज्ञा : noun

 7. Borrows

  ♪ : /ˈbɒrəʊ/

  • क्रियापद : verb

   • कर्ज
   • कर्ज घेणे
   • कर्ज घ्या

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.