Skip to content
Home » Broccoli Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Broccoli Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Broccoli” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Broccoli Meaning In Marathi

 1. Broccoli

  ♪ : /ˈbräk(ə)lē ˌrāp/

  • संज्ञा : noun

   • ब्रोकोली
   • हिरव्या अजमोदा (ओवा)
   • फुलकोबीचा प्रकार
   • फुलकोबीसारखी भाजी
   • फुलकोबीसारखी भाजी
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • भाजी म्हणून खाल्ल्या जाणार् या हिरव्या किंवा जांभळ्या फुलांच्या कळ्या असलेले कोबी असणारी विविध प्रकारची डोके.
   • घट्ट हिरव्या फुलांच्या कळ्या असलेल्या दाट क्लस्टर्ससह वनस्पती
   • फांदलेली हिरवी अविकसित फुले

mossberg Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.