Skip to content
Home » Clone Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Clone Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Clone” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Clone

  ♪ : /klōn/

  • संज्ञा : noun

   • क्लोन
   • कॉपियर
   • कोलोन
   • संपूर्ण
   • क्लोन
   • क्लोन
  • क्रियापद : verb

  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एक जीव किंवा पेशी, किंवा जीव किंवा पेशींचा समूह, एखाद्या पूर्वज किंवा स्टॉकमधून विषारीरित्या तयार केला, ज्यास ते अनुवांशिकदृष्ट्या एकसारखे आहेत.
   • एखादी व्यक्ती किंवा गोष्ट दुसर् यास एकसारखी मानली जाते.
   • दुसर् याच्या ऑपरेशनची अचूक नक्कल करण्यासाठी बनविलेले संगणक, विशेषत: अधिक महाग, मॉडेल.
   • क्लोन म्हणून प्रचार करा (एक जीव किंवा पेशी)
   • ची एक समान प्रत बनवा.
   • पुन्हा तयार करा (डीएनएचा एक भाग एखाद्या जीवात ठेवला आहे) जेणेकरून प्रथिने उत्पादनामध्ये विश्लेषण करण्यासाठी किंवा वापरण्यास पुरेसे आहे.
   • एक किंवा अधिक इतरांना विनामूल्य कॉल प्राप्त करण्याच्या मार्गाने (मोबाइल फोन) वरून सुरक्षा कोडची बेकायदेशीरपणे कॉपी करा.
   • अशी व्यक्ती जो जवळजवळ दुसर् या व्यक्तीसारखाच असतो
   • एखाद्या पेशी किंवा स्वतंत्र व्यक्तीपासून बनविलेले आनुवंशिकदृष्ट्या समान पेशी किंवा जीव यांचा समूह
   • अनधिकृत प्रत किंवा अनुकरण
   • च्या अनेक समान प्रती बनवा
 2. Cloned

  ♪ : /kləʊn/

  • संज्ञा : noun

 3. Clones

  ♪ : /kləʊn/

  • संज्ञा : noun

 4. Cloning

  ♪ : /kləʊn/

  • संज्ञा : noun

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.