Skip to content
Home » Clumsily Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Clumsily Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Clumsily” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Clumsily Meaning In Marathi

 1. Clumsily

  ♪ : /ˈkləmzəlē/

  • विशेषण : adjective

   • कुरुप
   • कुरुप
   • कुरुप
   • अस्ताव्यस्त
   • विकृत
   • आदिम
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • अनाकलनीय
   • स्तर
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एक विचित्र आणि निष्काळजी मार्गाने.
   • अशा प्रकारे ज्यामध्ये कौशल्य किंवा दंड नसतो.
   • एक कौशल्यपूर्ण मार्गाने जे सामाजिक कौशल्यांचा अभाव दर्शविते.
   • अनाड़ी मार्गाने
 2. Clumsier

  ♪ : /ˈklʌmzi/

  • विशेषण : adjective

   • क्लासमियर
 3. Clumsiest

  ♪ : /ˈklʌmzi/

  • विशेषण : adjective

 4. Clumsiness

  ♪ : /ˈkləmzēnəs/

  • वाक्यांश : –

   • कुरूपता
   • अस्ताव्यस्तपणा
   • बर्बरवाद
  • संज्ञा : noun

   • अनाड़ीपणा
 5. Clumsy

  ♪ : /ˈkləmzē/

  • वाक्यांश : –

   • कुरुप
   • कुरुप
  • विशेषण : adjective

   • अनाड़ी
   • घृणास्पद
   • अप्रभावी
   • आकारहीन
   • एटाकोटामना
   • जर्जर अमाईपुकटाना
   • कार्य नपुंसक
   • प्रतिभा वेडा आहे
   • कुरुप
   • अस्ताव्यस्त
   • आदिम
   • कल्पक
   • अस्वस्थ
   • तज्ञ

Leave a Reply

Your email address will not be published.