Skip to content
Home » Complementary Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Complementary Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Complementary” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Complementary Meaning In Marathi

 1. Complementary

  ♪ : /ˌkämpləˈment(ə)rē/

  • विशेषण : adjective

   • पूरक
   • भराव
   • पूरक
   • संयोजन पूर्ण नाही
   • संयुग नाही
   • संयोजनात पांढरा नाही
   • संयुक्त लॉगरिदम संगीत विनोद नाही
   • पूरक
   • दोषांची थट्टा करत आहे
   • पूर्ण होत आहे
   • कमी होत आहे
   • डीबग फिक्स
   • कमी होत आहे
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एकमेकांना किंवा दुसर्याचे गुण वाढविणे किंवा त्यावर जोर देणे अशा प्रकारे एकत्र करणे.
   • (जनुक अनुक्रम, न्यूक्लियोटाइड्स इ. चे) बेस जोड्याच्या नियमांशी संबंधित.
   • पूरक औषधाशी संबंधित.
   • एकतर दोन रंगीबेरंगी रंग जो एकत्र मिसळला गेला तर पांढरा (दिवे असल्यास) किंवा राखाडी (रंगद्रव्याच्या बाबतीत)
   • शब्दांचा किंवा प्रस्तावांचा इतका संबंधित की प्रत्येकजण दुसर् याचा नकार आहे
   • एक पूरक म्हणून काम करणे किंवा प्रदान करणे (संपूर्ण जे काहीतरी पूर्ण करते)
 2. Complement

  ♪ : /ˈkämpləmənt/

  • संज्ञा : noun

   • पूरक
   • भराव
   • पूर्ण करणे
   • वस्तुमान सह
   • परिपूर्ण संख्या (अ) रक्कम
   • पूरक घटक
   • पूर्ण करण्यासाठी
   • पॅकिंग सामग्री इनिनिराइव्हूपोरुल
   • (निचरा) उजवा कोन भरणे
   • निरप्पुककोणम
   • ज्या कोनात योग्य कोन 0 हा कोन आहे (एन) एक उत्प्रेरक भरणारा शब्द
   • (संगीत) Ch
   • पूरक
   • भाग पूर्ण करणे आवश्यक आहे
   • परिपूर्णता
   • पूर्ण करणे आवश्यक आहे
   • भाग पूर्ण करणे आवश्यक आहे
   • पूर्ण
   • काय पूर्ण करणे आवश्यक आहे
 3. Complementarity

  ♪ : /ˌkämpləmenˈterədē/

  • संज्ञा : noun

 4. Complemented

  ♪ : /ˈkɒmplɪm(ə)nt/

  • संज्ञा : noun

   • पूर्ण झाले
 5. Complementing

  ♪ : /ˈkɒmplɪm(ə)nt/

  • संज्ञा : noun

 6. Complements

  ♪ : /ˈkɒmplɪm(ə)nt/

  • संज्ञा : noun

Leave a Reply

Your email address will not be published.