Skip to content
Home » conception – Meaning in Kannada- ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

conception – Meaning in Kannada- ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Conception” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

conception – Meaning in Kannada

ಕಲ್ಪನಾ

conception meaning in Kannada

 1. Conception

  ♪ : /kənˈsepSH(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಲ್ಪನಾ
   • ಉದ್ದೇಶ
   • ಭ್ರೂಣಜನಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಸೂತ್ರೀಕರಣ
   • ಪರಿಕಲ್ಪನಾ
   • ಫಲೀಕರಣ
   • ಕಾಮೆಂಟ್
   • ಹೂವುಗಳು
   • ಚಿಕಿತ್ಸೆ
   • ಕರುಟ್ಟುರುವಾಕ್ಕಲ್
   • ಕರುತ್ತರಲ್
   • ಕರ್ಪನೈಯರಲ್
   • ಟಿಟ್ಟಪ್ಪುನೈವರ್ರಲ್
   • ಐಡಿಯಾಲಜಿ
   • ಯೋಜನೆ
   • ಗರ್ಭಧಾರಣೆ
   • ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
   • ಗರ್ಭಧಾರಣೆ
   • ಜೆನೆಸಿಸ್
   • ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಮಗುವನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆ.
   • ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರೂಪಿಸುವುದು.
   • ಏನನ್ನಾದರೂ ಗ್ರಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿಧಾನ.
   • ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ; ಒಂದು ಅಮೂರ್ತ ಕಲ್ಪನೆ.
   • ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ.
   • ತಿಳುವಳಿಕೆ; ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
   • ಒಂದು ಅಮೂರ್ತ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಂದ er ಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
   • ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆ; ವೀರ್ಯಾಣು ಅಂಡಾಣು ಫಲೀಕರಣ
   • ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ
   • ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು
 2. Conceivability

  ♪ : /kənˌsēvəˈbilədē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಲ್ಪನೆ
 3. Conceivable

  ♪ : /kənˈsēvəb(ə)l/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ
   • ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು
   • ಯೋಚಿಸಬಹುದಾದ ಮನಸ್ಸು
   • ಎಣಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಪದಿಂದ ಅಲ್ಲ
   • ಕಾಲ್ಪನಿಕ
   • ಸಂಕಲ್ಪಿಕವಣ್ಣ
   • Red ಹಿಸಬಹುದಾದ
   • ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ
 4. Conceivably

  ♪ : /kənˈsēvəblē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ
 5. Conceive

  ♪ : /kənˈsēv/

  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಗ್ರಹಿಸು
   • ಎಣಿಕೆ
   • ಚಿಕಿತ್ಸೆ
   • ಬೇರಿಂಗ್
   • ಮನಸ್ಸು
   • ಭ್ರೂಣವು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ
   • ಕುಲುರು
   • ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿ
   • ಬಳಸಿ ಯೋಚಿಸಿ
   • ಸಂವೇದನೆ
   • ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
   • ಕರುಟ್ಟುಪ್ಪರಿಕೊಲ್
   • ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗು
   • ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
   • ಧರಿಸಿ
   • ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಪ
   • ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
   • ಪರಿಗಣಿಸಿ
   • ವಿವರಿಸಿ
   • ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
   • ಫಾರ್ಮ್
   • ವಿನ್ಯಾಸ
   • ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗು
   • ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
   • ಊಹಿಸು ನೋಡೋಣ
   • ವಿನ್ಯಾಸ
 6. Conceived

  ♪ : /kənˈsiːv/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕಾಲ್ಪನಿಕ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಪ್ರತಿಫಲಿತ
   • ಚಿಕಿತ್ಸೆ
   • ಮನಸ್ಸು
   • ಬೇರಿಂಗ್
   • ಭ್ರೂಣದ ಚಿಂತನೆ
   • ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ
 7. Conceives

  ♪ : /kənˈsiːv/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ
   • ಪರಿಗಣಿಸಿ
   • ಭ್ರೂಣ
 8. Conceiving

  ♪ : /kənˈsiːv/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
   • ಕಲ್ಪನೆ
 9. Concept

  ♪ : /ˈkänˌsept/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
   • ಉದ್ದೇಶ
   • ಕಾಮೆಂಟ್
   • ಒಮ್ಮತ
   • ಸಲಿಂಗಕಾಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
   • ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ
   • ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
   • ಕಲ್ಪನೆ
   • ಪರಿಕಲ್ಪನಾ
   • ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಷಯ
   • ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ
   • ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
   • ನಂಬಿಕೆ
   • .ಹಿಸಿ
   • ಪರಿಕಲ್ಪನಾ
 10. Conceptions

  ♪ : /kənˈsɛpʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
   • ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು
   • ಉದ್ದೇಶ
 11. Concepts

  ♪ : /ˈkɒnsɛpt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
   • ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
 12. Conceptual

  ♪ : /kənˈsep(t)SH(o͞o)əl/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪರಿಕಲ್ಪನಾ
   • ತಟ್ಟುವಪತಿಯಾನ
   • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾಮೆಂಟ್
   • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
   • ಗರ್ಭಪಾತ ಆಧಾರಿತ
   • ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ
   • ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
 13. Conceptualisation

  ♪ : /kənsɛptjʊəlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
 14. Conceptualisations

  ♪ : /kənsɛptjʊəlʌɪˈzeɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
 15. Conceptualise

  ♪ : /kənˈsɛptjʊəlʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
 16. Conceptualised

  ♪ : /kənˈsɛptjʊəlʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
 17. Conceptualising

  ♪ : /kənˈsɛptjʊəlʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
 18. Conceptualize

  ♪ : [Conceptualize]

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಭ್ರಮೆ
 19. Conceptually

  ♪ : /kənˈsep(t)SH(o͞o)əlē/

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕವಾಗಿ
   • ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ
   • ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ

Leave a Reply

Your email address will not be published.