Skip to content
Home » Conspiracy Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Conspiracy Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Conspiracy” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Conspiracy Meaning In Marathi

 1. Conspiracy

  ♪ : /kənˈspirəsē/

  • संज्ञा : noun

   • षड्यंत्र
   • षड्यंत्र
   • गुप्त बैठक
   • संयुक्त कट
   • कंपाऊंडिंग
   • अप्रत्यक्ष हेतूने विलीन होणे
   • करार
   • षड्यंत्र
   • षड्यंत्र
   • देशद्रोही युती
   • गुन्हा करण्याची षड्यंत्र
   • षड्यंत्र
   • देशद्रोही युती
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखाद्या बेकायदेशीर किंवा हानिकारक गोष्टी करण्याची गटाची एक गुप्त योजना.
   • षडयंत्र रचण्याची किंवा कट रचण्याची कृती.
   • सामान्यत: ज्ञात असलेल्या समस्येबद्दल काहीही न सांगण्याचा करार.
   • दोन किंवा अधिक लोकांमधील बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी एक गुप्त करार
   • काही हानिकारक किंवा बेकायदेशीर कृत्य (विशेषतः राजकीय प्लॉट) करण्याचा कट
   • काही हानिकारक किंवा बेकायदेशीर उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी षड्यंत्र करणार् यांच्या गटाने एकत्र बँड लावला
 2. Conspiracies

  ♪ : /kənˈspɪrəsi/

  • संज्ञा : noun

   • षड्यंत्र
   • संयुक्त कट
 3. Conspirator

  ♪ : /kənˈspirədər/

  • वाक्यांश : –

   • गद्दार
   • कन्सेपरेटर
   • षड्यंत्र
  • संज्ञा : noun

   • संघटक
   • षड्यंत्र करणारा
   • संयुक्त षडयंत्रकार
   • कन्सेपरेटर
   • वाईट कार्य
   • ज्याची योजना आहे
 4. Conspiratorial

  ♪ : /kənˌspirəˈtôrēəl/

  • विशेषण : adjective

   • साथीदार
   • षड्यंत्र
 5. Conspiratorially

  ♪ : /kənˌspirəˈtôrēəlē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • षड्यंत्र रचून
 6. Conspirators

  ♪ : /kənˈspɪrətə/

  • संज्ञा : noun

   • षड्यंत्रकार
 7. Conspire

  ♪ : /kənˈspī(ə)r/

  • अकर्मक क्रियापद : intransitive verb

   • इच्छुक
   • कट रचणे
   • उलथून टाकण्यासाठी छुप्या योजना बनवा
   • गुप्तपणे सल्ला द्या
   • एकत्रितपणे एकत्र काम करा
   • नियोजन
   • ऐक्यासाठी समक्रमित करा
   • Icaivuru
  • क्रियापद : verb

   • इच्छुक
   • एखाद्या विशिष्ट ध्येयाकडे जा
   • इच्छुक
   • नुकसान करा
 8. Conspired

  ♪ : /kənˈspʌɪə/

  • क्रियापद : verb

   • इच्छुक
   • कट्टुप्पटुपानिक्कोन्टाटू
   • कारस्थान उलथून टाकण्यासाठी गुप्त योजना बनवा
 9. Conspires

  ♪ : /kənˈspʌɪə/

  • क्रियापद : verb

 10. Conspiring

  ♪ : /kənˈspʌɪə/

  • क्रियापद : verb

   • इच्छुक
   • षड्यंत्र सिद्धांत
   • कथानक

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.