Skip to content
Home » Debit Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Debit Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Debit” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Debit Meaning In Marathi

 1. Debit

  ♪ : /ˈdebit/

  • संज्ञा : noun

   • डेबिट
   • खात्यातून वजा करा
   • देय जमा
   • प्राप्त करणारा दगड
   • काहीतरी द्यायचे आहे डेबिट
   • थकीत रक्कम दर्शविणारा लेखा रेकॉर्ड
   • डेबिट खाते जेथे लिहिले आहे तेथे डावीकडील बाजू
   • लिहा (क्रियापद)
   • खाली धरुन खाली लिहा
   • कर्ज
   • कर्जाची गणना
   • खात्याची बाजू
   • गुंतवणूकीतून रक्कम काढली
   • उत्तरदायित्व
   • कर्ज
   • सवलत
  • क्रियापद : verb

   • लिहा
   • खर्च करा
   • खर्च चालू ठेवा
   • कर्ज लिहा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • डावीकडील किंवा खात्याच्या स्तंभात सूचीबद्ध केलेली देय रक्कम नोंदविणारी नोंद.
   • पैसे दिले किंवा थकित
   • (बँक किंवा इतर वित्तीय संस्थेचे) ग्राहकांच्या खात्यातून (पैशाची रक्कम) काढून टाका, विशेषत: सेवा किंवा वस्तूंसाठी देय म्हणून.
   • (बँक खाते) वरून रक्कम काढा
   • परिस्थितीचा असमाधानकारक पैलू म्हणून.
   • लेखा प्रविष्टी देय देय रकमेची नोंद
   • डेबिट म्हणून प्रविष्ट करा
 2. Debited

  ♪ : /ˈdɛbɪt/

  • संज्ञा : noun

   • कर्ज
   • डेबिट
 3. Debiting

  ♪ : /ˈdɛbɪt/

  • संज्ञा : noun

 4. Debits

  ♪ : /ˈdɛbɪt/

  • संज्ञा : noun

   • डेबिट्स
   • डेबिट
   • उधार

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.