Skip to content
Home » Declines Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Declines Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Declines” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Declines Meaning In Marathi

 1. Declines

  ♪ : /dɪˈklʌɪn/

  • क्रियापद : verb

   • घट
   • पुन्हा
   • स्लाइड उत्परिवर्तन
   • कोसळणे
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • (सामान्यत: चांगल्या म्हणून मानल्या जाणार् या एखाद्या गोष्टीची) लहान, कमी किंवा कमी होते; कमी.
   • शक्ती किंवा गुणवत्तेत कमी करणे; खालावणे.
   • नम्रपणे नकार (आमंत्रण किंवा ऑफर)
   • (विशेषत: सूर्यावरील) खाली सरकवा.
   • खाली वाक; droop.
   • (लॅटिन, ग्रीक आणि इतर काही भाषांच्या व्याकरणामध्ये) केस, संख्या आणि लिंगाशी संबंधित (एक संज्ञा, सर्वनाम किंवा विशेषण) स्वरुपाचे वर्णन केले आहे.
   • सामर्थ्य, संख्या, गुणवत्ता किंवा मूल्याचे हळूहळू आणि सतत नुकसान.
   • सूर्याचा हळूहळू अस्त.
   • एक असा रोग ज्यामध्ये शारीरिक शक्ती हळूहळू अयशस्वी होते, विशेषत: क्षयरोग.
   • लहान किंवा कमी गोष्टीकडे बदला
   • आधीच्या स्थितीपेक्षा निकृष्ट स्थिती; हळूहळू चांगल्या स्थितीतून घसरण
   • हळूहळू घट; संग्रहित शुल्क किंवा चालू म्हणून
   • एक खालचा उतार किंवा वाकणे
   • वाईट वाढतात
   • स्वीकारण्यास नकार द्या
   • दिशेने नको असलेलेपणा दाखवा
   • लहान व्हा
   • खाली जा
   • मूल्य खाली जा
   • संख्या, लिंग, केस इत्यादीसाठी आकर्षित करा.
 2. Declension

  ♪ : /dəˈklen(t)SH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • घट
   • तिर्यक
   • कोसळणे
   • बिघडलेले कार्य Div
   • पडणे
   • डाउनलोड
   • (भेदभाव) भेदभाव
   • फक्त भिन्न अटी आहेत
   • भिन्न क्रम
   • पडणे
   • पडणे
   • विभागांची व्याख्या
  • क्रियापद : verb

 3. Declensions

  ♪ : /dɪˈklɛnʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

 4. Declination

  ♪ : /ˌdekləˈnāSHən/

  • संज्ञा : noun

   • घट
   • लवाद खालच्या दिशेने उतार
   • खाली उतार
   • सर्वसामान्य प्रमाण पासून विचलन
   • बिघडलेले कार्य
   • Div
   • पोकळीच्या टीपच्या झुकाचा कोन
   • (अ) हवाई गोलाकार मध्य-क्षेत्रापासून तार्यांचा कोनीय अंतर
   • गोलाकार सरळ रेषापर्यंत
   • खाली वाकणे
   • उतार
   • विकृत रूप
   • क्षयरोग
   • विचलन
   • विकृती
 5. Declinations

  ♪ : /ˌdɛklɪˈneɪʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

 6. Declinatory

  ♪ : [Declinatory]

  • विशेषण : adjective

 7. Decline

  ♪ : /dəˈklīn/

  • संज्ञा : noun

   • नाकारणे
   • पडणे
   • क्षयरोग
   • औदासिन्य
   • नाकारणे
   • उतार
   • पडणे
   • आपले डोके खाली ठेवा
   • खाली वाकणे
   • टाळा
  • क्रियापद : verb

   • घट
   • कोसळणे
   • तिर्यक
   • टाकून द्या
   • पुन्हा
   • स्लाइड उत्परिवर्तन
   • इराकक्काकारिवू
   • विचलन
   • नलुवु
   • आत्मविज्ञान
   • हळूहळू कमजोरी
   • विनाश
   • कल्याण तरनकेतल
   • उटनालकाकेटु
   • औदासिन्य
   • उक्कांकेटल
   • सिरोसिस ऑस्टिओपोरोसिस डिफेलेशन
   • विकिरण उतार जीवनाची संध्याकाळ
   • (क्रियापद) खाली सरकण्यासाठी
   • झुकाव
   • खाली वाकणे
   • थक्तो
   • दमवणे
   • पडणे
   • नाकारणे
   • नाकारणे
   • नकार द्या
   • थक्तो
   • सोडून द्या
   • वाकणे
 8. Declined

  ♪ : /dɪˈklʌɪn/

  • विशेषण : adjective

   • डीग्रेड केले
   • विध्वंसक
   • कमी झाले
   • कमकुवत
  • क्रियापद : verb

   • नकार दिला
   • टाळणे
   • किमान
   • पुन्हा
   • स्लाइड डिसप्लेसिया
 9. Declining

  ♪ : /dəˈklīniNG/

  • विशेषण : adjective

   • नकार
   • कमी करा
   • झुकलेला आणि कललेला
   • थकवणारा
   • अधोगती
   • नकार
 10. Declivity

  ♪ : /dəˈklivədē/

  • संज्ञा : noun

   • घसरण
   • तिर्यक
   • खाली उतार
   • खालचा उतार
   • उतार
   • उत्साह

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.