Skip to content
Home » Deposit Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Deposit Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Deposit” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Deposit Meaning In Marathi

 1. Deposit

  ♪ : /dəˈpäzət/

  • वाक्यांश : –

   • मॅट
   • जागा
   • हे एकत्र ठेवा
   • पैसे बँकेत जमा करा
   • स्टोअर
  • संज्ञा : noun

   • ठेव
   • व्याजासह (व्याजासह) पैसे देणे
   • सुरक्षित ठेवा जतन करा
   • साठवणे
   • इत्तुवाईप्पू
   • साठवण
   • इमावैप्पू
   • जमा
   • गुंतवणूक
   • निधी जमा करणे
   • उरल
   • चिखल
   • बँकेत रक्कम जमा
   • रोख जामीन
   • मॅट
   • रोख जामीन
  • क्रियापद : verb

   • स्टोअर
   • मारहाण
   • ठेवण्यासाठी वितरित
   • गुंतवणूक करा
   • बँकेत ठेव
   • बँकेवर व्याज द्या
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • सामान्यत: व्याज मिळवण्यासाठी बँक खात्यात ठेवलेली किंवा ठेवलेली रक्कम.
   • एखाद्या वस्तूच्या खरेदीवर पहिल्या हप्त्यासाठी किंवा कराराच्या तारण म्हणून देय रक्कम, नंतर बाकीची देय रक्कम.
   • कोणतीही संभाव्य हानी किंवा नुकसान झाकण्यासाठी एखाद्या वस्तूच्या भाड्याने देय असणारी परतफेड रक्कम.
   • जमा झालेल्या पदार्थांचा एक थर किंवा मुख्य भाग.
   • वाळू, खडक, कोळसा किंवा इतर सामग्रीचा एक नैसर्गिक थर.
   • निर्दिष्ट ठिकाणी काहीतरी ठेवण्याची क्रिया.
   • विशिष्ट ठिकाणी (विशेषतः कुरूपतेने) काहीतरी (काहीतरी किंवा कोणीतरी) ठेवा किंवा सेट करा.
   • (पाणी, वारा किंवा इतर नैसर्गिक एजन्सीचा) हळू हळू थर (पांघरूण) घालतो.
   • घालणे (अंडे)
   • सेफकेपिंगसाठी कोणाकडे तरी ठेवा किंवा सोपवा.
   • बँक खात्यात (पैशाची रक्कम) देय द्या.
   • प्रथम हप्ता म्हणून किंवा कराराची तारण म्हणून देय (रक्कम).
   • गाळ किंवा रेव जमा होण्याची घटना
   • काही नैसर्गिक प्रक्रियेद्वारे जमा केलेली बाब
   • एखाद्या गोष्टीची ठेव ठेवण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया
   • बँक किंवा इतर तत्सम संस्थेत पैसे जमा
   • खरेदीच्या वेळी केलेली अंशतः देय रक्कम; उर्वरित रक्कम नंतर द्यावी लागेल
   • तात्पुरत्या वापरासाठी घेतलेल्या लेखासाठी सुरक्षा म्हणून पैसे दिले जातात
   • हमी म्हणून दिलेली देय देय जबाबदारी पूर्ण केली जाईल
   • स्टोअरेज किंवा सेफ कीपिंगसाठी वस्तू जमा करता येतील अशी सुविधा
   • कुठेतरी काहीतरी ठेवण्याची कृती
   • ठेवले, निराकरण, सक्ती करणे किंवा रोपण करणे
   • बँक खात्यात ठेवले
   • (कुठेतरी काहीतरी) घट्टपणे ठेवले
 2. Depose

  ♪ : /dəˈpōz/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • जमा करणे
   • कार्यालयातून काढून टाकण्यासाठी
   • कार्यालयातून वगळणे
   • सिंहासन खाली ढकलणे
   • कबूल करणे
   • कामावरून अनलोड अपलोड करा कमिशनला साक्ष द्या पुरावा लिहा
  • क्रियापद : verb

   • विस्थापन
   • सिंहासन हद्दपार
   • शक्तीमधून काढा
   • प्रतिज्ञापत्र द्या
   • साक्षीदार
   • विस्थापन
   • खाली द्या. शक्तीमधून काढा
   • प्रतिज्ञापत्र द्या
 3. Deposed

  ♪ : /dɪˈpəʊz/

  • क्रियापद : verb

   • पदच्युत
   • अद्याप ऑफिसमधून अनलोड
   • कार्यालयातून वगळणे
   • सिंहासन खाली ढकलणे
   • कबूल करा
 4. Deposing

  ♪ : /dɪˈpəʊz/

  • क्रियापद : verb

   • जमा करीत आहे
 5. Depositary

  ♪ : /dəˈpäzəˌterē/

  • संज्ञा : noun

   • डिपॉझिटरी
   • डिपॉझिटरी
   • विमाकर्ता असाइनमेंट
 6. Deposited

  ♪ : /dɪˈpɒzɪt/

  • विशेषण : adjective

  • संज्ञा : noun

 7. Depositing

  ♪ : /dɪˈpɒzɪt/

  • संज्ञा : noun

   • जमा करणे
   • ठेवी
  • क्रियापद : verb

 8. Deposition

  ♪ : /ˌdepəˈziSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • घट्टपणा
   • साठवण
   • प्रतिज्ञापत्राद्वारे
   • औदासिन्य
   • वनवास
   • जमा करणे
   • कबुलीजबाब
   • कार्यालयातून काढून टाकणे
   • पाटियाविटल
 9. Depositions

  ♪ : /ˌdɛpəˈzɪʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • ठेव
   • संमिश्र
   • कबुलीजबाब
   • बाद
 10. Depositor

  ♪ : [Depositor]

  • संज्ञा : noun

   • गुंतवणूकदार
 11. Depositories

  ♪ : /dɪˈpɒzɪt(ə)ri/

  • संज्ञा : noun

   • डिपॉझिटरीज
 12. Depositors

  ♪ : /dɪˈpɒzɪtə/

  • संज्ञा : noun

   • ठेवीदार
   • सेव्हर्सचे
   • ज्याने पैसे बँकेत ठेवले आहेत
 13. Depository

  ♪ : /dəˈpäzəˌtôrē/

  • संज्ञा : noun

   • डिपॉझिटरी
   • ठेव निधी
   • भांडार
   • मुतालितकट्टीर्कु
   • सेमिकिकम करण्यासाठी
   • ठेवीदार
   • गुंतवणूक
   • सुरक्षित स्थान
   • धान्य
   • खजिना
 14. Deposits

  ♪ : /dɪˈpɒzɪt/

  • संज्ञा : noun

   • ठेवी
   • ठेव
   • वाहून नेणे

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.