Skip to content
Home » Disable Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Disable Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Disable” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Disable

  ♪ : /ˌdisˈāb(ə)l/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • अक्षम करा
   • अक्षम करा (अ) टाकुतीर्रवनाकासे
   • अरलकेतु
   • टॅलरव्यूरासी
   • पंगु करणे
   • अपात्र ठरवणे
   • कायद्याद्वारे अपात्रत्व
   • शक्तिहीन असणे
   • हँग अप
  • क्रियापद : verb

   • अक्षम करा
   • दुर्बल
   • दुर्बल
   • अक्षम करा
   • अक्षम करा
   • अस्थिरता
   • अक्षम करा
   • रद्द करा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • (एखाद्या रोगाचा, दुखापतीचा किंवा अपघाताचा) मर्यादा (एखाद्यास) त्यांच्या हालचाली, संवेदना किंवा क्रियाकलापांमधील.
   • कृती सोडून द्या.
   • विशिष्ट क्रिया करण्यास अक्षम करा
   • कायमस्वरुपी जखमी
 2. Disabilities

  ♪ : /dɪsəˈbɪlɪti/

  • संज्ञा : noun

   • अपंगत्व
   • कमकुवत
 3. Disability

  ♪ : /ˌdisəˈbilədē/

  • संज्ञा : noun

   • दिव्यांग
   • कमतरता
   • शक्तिहीनता
   • अशक्तपणा
   • कायद्याची अपात्रता
   • अरलकेतु
   • अकार्यक्षम कमजोरी
   • दिव्यांग
   • दिव्यांग
   • दिव्यांग
   • दिव्यांग
   • शारीरिक अपंगत्व
   • अशक्तपणा
   • अशक्तपणा
 4. Disabled

  ♪ : /ˌdisˈāb(ə)ld/

  • विशेषण : adjective

   • अक्षम
   • दिव्यांग
   • अपंग
   • शारीरिक अपंगत्व
   • अक्षम
   • नुकसान झाले
   • अक्षम
   • कमकुवत
 5. Disablement

  ♪ : /diˈsābəlmənt/

  • संज्ञा : noun

   • अपंगत्व
   • निष्क्रिय करते
   • दिव्यांग
 6. Disables

  ♪ : /dɪsˈeɪb(ə)l/

  • क्रियापद : verb

   • अक्षम करते
   • जंतुनाशक
   • क्रिया हटवते
 7. Disabling

  ♪ : /disˈāb(ə)liNG/

  • विशेषण : adjective

   • अक्षम करत आहे

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.