Skip to content
Home » Domicile Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Domicile Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Domicile” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Domicile Meaning In Marathi

 1. Domicile

  ♪ : /ˈdäməˌsīl/

  • संज्ञा : noun

   • अधिवास
   • नियमित निवास
   • राहण्याची जागा स्थान
   • नियमित स्थान
   • पैसे घेण्याची जागा
   • अराकुरीमाय्यूम
   • इंट्राकेप्सुलर
   • लॉजिंग
   • वाळवाकाम
   • कायदेशीर स्थिती वस्तीची कायदेशीर स्थिती
   • प्रतिष्ठित ठिकाणी वास्तव्य
   • निर्दिष्ट ठिकाणी रूपांतरण प्रणालीची कमाई करा
   • गृहनिर्माण
   • मुख्यपृष्ठ
   • कायमस्वरूपाचा पत्ता
   • कायमस्वरूपाचा पत्ता
   • निवास
   • कायमस्वरूपाचा पत्ता
  • क्रियापद : verb

   • व्यस्त रहा
   • सेटल करा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखादा देश कायमस्वरूपी घर म्हणून वागणारा किंवा राहतो आणि त्या देशाचा त्याच्याशी भरीव संबंध आहे.
   • एखाद्या व्यक्तीचे निवासस्थान किंवा घर.
   • ज्या ठिकाणी कंपनी किंवा इतर संस्था नोंदणीकृत आहे, विशेषत: कर उद्देशाने.
   • एखाद्या निर्दिष्ट देशास कायमचे घर म्हणून वागवा.
   • रहा किंवा आधारित रहा.
   • (कायदा) ज्या निवासस्थानात आपल्याकडे कायमस्वरूपी घर किंवा मुख्य स्थापना आहे आणि जिथे आपण अनुपस्थित असता तेव्हा परत जाण्याचा आपला हेतू असतो; प्रत्येक व्यक्तीला एकाच वेळी एकच आणि एकच अधिवास ठेवण्यास भाग पाडले जाते
   • कोणीतरी रहात आहे की गृहनिर्माण
   • एखाद्याचे घर विशिष्ट ठिकाणी किंवा समुदायामध्ये बनवा
 2. Domiciled

  ♪ : /ˈdɒmɪsʌɪl/

  • संज्ञा : noun

   • अधिवासित
   • तोडगा काढणे
 3. Domiciliary

  ♪ : /ˌdäməˈsilēˌerē/

  • विशेषण : adjective

   • अधिवास
   • धर्मपुरी
   • स्थान अवलंबून
   • मारुथावाचलेवन स्वत: साठी
   • घराशी संबंधित
   • घरी होतो

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.