Skip to content
Home » Else Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Else Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Else” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Else Meaning In Marathi

 1. Else

  ♪ : /els/

  • वाक्यांश : –

   • इतर
   • तसेच
   • इतकेच नाही
   • खरोखर नाही
  • विशेषण : adjective

   • वेगळे
   • याव्यतिरिक्त
   • जर नाही
   • जर नाही
   • इतरः
   • वैकल्पिकरित्या
   • इतर
   • याव्यतिरिक्त
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • बाकी
   • इतर
   • किंवा
   • जरी त्यासह
  • वाक्यांश : conounj

   • आणखी एक
   • अन्यथा
   • अजूनही
   • किंवा
  • संज्ञा : noun

   • कोणतीही
   • त्याऐवजी
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • याव्यतिरिक्त; याशिवाय
   • भिन्न; त्याऐवजी
   • दोन पर्यायांपैकी दुसरा पर्याय ओळखण्यासाठी वापरला जातो.
   • परिस्थितीत उल्लेख केलेल्यांपेक्षा भिन्न; जर तसे झाले नसते.
   • काही केले नाही तर काय होईल याचा इशारा देण्यासाठी वापरले जाते.
   • चेतावणी किंवा धोका म्हणून वापरला जातो.
   • कोणतीही व्याख्या उपलब्ध नाही.
 2. Else

  ♪ : /els/

  • वाक्यांश : –

   • इतर
   • तसेच
   • इतकेच नाही
   • खरोखर नाही
  • विशेषण : adjective

   • वेगळे
   • याव्यतिरिक्त
   • जर नाही
   • जर नाही
   • इतरः
   • वैकल्पिकरित्या
   • इतर
   • याव्यतिरिक्त
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • बाकी
   • इतर
   • किंवा
   • जरी त्यासह
  • वाक्यांश : conounj

   • आणखी एक
   • अन्यथा
   • अजूनही
   • किंवा
  • संज्ञा : noun

   • कोणतीही
   • त्याऐवजी

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.