Skip to content
Home » Enemy Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Enemy Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Enemy” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Enemy Meaning In Marathi

 1. Enemy

  ♪ : /ˈenəmē/

  • वाक्यांश : –

  • संज्ञा : noun

   • शत्रू
   • शत्रू
   • विरोधी
   • वैर
   • एट्रिप्पप्पातायिनन
   • शत्रुत्व विरोधी जहाज किंवा जहाज
   • शत्रूचा विरोधी
   • शत्रू
   • शत्रू सैन्याने
   • शत्रू
   • विरोधी
   • शत्रू
   • विरोधक
   • सैतान
  • क्रियापद : verb

   • आपल्या स्वतःच्या दुर्दैवीपणासाठी जबाबदार रहा
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • ज्या व्यक्तीचा सक्रियपणे विरोध आहे किंवा एखाद्याशी किंवा कशाचा तरी विरोध आहे.
   • विरोधी राष्ट्र किंवा त्याची सैन्यदल किंवा नागरिक, विशेषत: युद्धाच्या वेळी.
   • एखादी गोष्ट जी दुसर् या कशास हानी पोहोचवते किंवा अशक्त करते.
   • एखाद्याच्या स्वतःच्या हिताच्या विरोधात कार्य करा.
   • विरोधी लष्करी शक्ती
   • सशस्त्र शत्रू (विशेषत: विरोधी लष्करी दलाचा सदस्य)
   • लोकांचा कोणताही प्रतिकूल गट
   • एक वैयक्तिक शत्रू
 2. Enemies

  ♪ : /ˈɛnəmi/

  • संज्ञा : noun

   • शत्रू
   • पकवार
   • विरोधी
   • शत्रू

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.