frank- meaning in kannada- Mossberg

Frank Meaning in Kannada

Find out the meaning and meaning of the word “frank” in Kannada? Here’s an list of the translations.

More Kannada Words for Frank

 • ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ವೃತ್ತ
 • ಪುರಜನರ
 • ಬೇರೆ
 • ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಪಡೆಯಿರಿ
 • ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು
 • ಜಂಟಿ
 • ತರ್ಪಣ
 • ಗಮನಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
 • ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಜನ್

Nearby Translations for

frank – meaning in kannada:-

 • frankfort
 • frankforter
 • frankfurt
 • frankfurter
 • frankfurters

English to Kannada Meaning :: frank

Frank :ಫ್ರಾಂಕ್

Details : ಮುಗ್ಧ, ಅಮಾಯಿಕ

Adjective : ಸರಳ

Frank – ಫ್ರಾಂಕ್Frank :: ಫ್ರಾಂಕ್

Franked :: franked

Franker :: franker

Frankest :: frankest

Franking :: ಠಸ್ಸೆ

Frankish :: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜನಾಂಗದವರ

Frankly :: ನಾನೂ

Frankness :: ಸರಳತೆ

Franks :: ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್

Recommend Article

knew fee besties shandies perusal old is gold stream fomite virgin spam Empanelled possessive urad dal ping blady RIP nice sao moto status nothing alter ago flirt jerk desi jerk bonafide soulmate bajra stag webinar pic crappy naa hangout influencer fake unenrollSee also  10 Home Remedies for Oily Skin

Meanings of frank in Kannada

adjective 

 1. ನೇರ
 2. ಸ್ಪಷ್ಟ
 3. ಸರಳ
 4. ಮುಗ್ಧ
 5. ನೇರವಾದ
 6. ಸಾಚಾ
 7. ಮರೆಮಾಚದ
 8. ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ
 9. ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದ
 10. ತೆರೆದಮನಸ್ಸಿನ

Word Forms / Inflections for

frank – meaning in kannada:-

Franks, franks (noun plural)
franker (adjective comparative)
frankest (adjective superlative)
franked (verb past tense)
franking (verb present participle)
franks (verb present tense)

Frank Definitions and meanings in English

adjective for frank – meaning in kannada:- :

 1. is characterized by directness in speech or spoken language.
 2. without a hint of evasion or subtlety
 3. evidently visible
 4. It is evident

noun for frank – meaning in kannada:- :

 1. A member of the ancient Germanic peoples that spread from to the Rhine to the Roman Empire during the 4th century.
 2. A soft-textured sausage composed of minced pork or minced beef typically smoked
 3. often, it is served with a bread roll

verb for frank – meaning in kannada:- :

 1. stamp that has a postmark to show the when and time of delivery
 2. Exempted by an official passport or letter exempted from customs or other checks

See also  spam

frank – meaning in kannada:-

 1. Frank♪ : /fraNGk/
  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –
   • ಸರಳ
   • ನಿಗೂಢ
   • ನಿಷ್ಕಪಟ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective
   • ಫ್ರಾಂಕ್
   • (ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್) ಸೀಲ್ ದಿನಾಂಕ
   • ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
   • ಪಾರದರ್ಶಕ
   • ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ
   • ಜಿ
   • ಬೌ 6 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗೀಯ ಜರ್ಮನ್ನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
   • ಜರ್ಮನಿಯ ಫ್ರಾಂಕೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನರಮೇಧ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು
   • ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈವೀಲ್
   • ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು
   • ಫ್ರಾಂಕ್
   • ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
   • ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನವರು
   • ತಪ್ಪು
  • ನಾಮಪದ : noun
   • ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಕತ್ತರಿಸಿ
   • ಪರಿಶುದ್ಧ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb
   • ತಕ್ಷಣ ಅಂಚೆ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
   • ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿ
   • ಸ್ಟಾಂಪ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation
   • ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನೇರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ.
   • ತೆರೆದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಅಥವಾ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋಟದಲ್ಲಿ.
   • ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧ; ಸ್ಪಷ್ಟ.
   • (ಗುರುತು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಸೆಲ್) ಮೇಲೆ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತು ಹಾಕಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
   • ಕೊಚ್ಚಿದ ಗೋಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಹಂದಿಮಾಂಸದ ನಯವಾದ-ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಾಸೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸುತ್ತದೆ; ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
   • ಮೇಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ
   • ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಚೆಕ್ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
   • ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೇರತೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ
   • ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ; ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ
 2. Franked♪ : /fraNG(k)t/
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective
   • ಫ್ರಾಂಕ್
 3. Franker♪ : [Franker]
  • ನಾಮಪದ : noun
   • ಫ್ರಾಂಕರ್
 4. Frankest♪ : /fraŋk/
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective
   • ಸ್ಪಷ್ಟ
 5. Franking♪ : /ˈfraNGkiNG/
  • ನಾಮಪದ : noun
   • ಫ್ರಾಂಕಿಂಗ್
 6. Frankly♪ : /ˈfraNGklē/
  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –
   • ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳದೆ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective
   • ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb
   • ನಾನೂ
   • ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : conounj
   • ತಪ್ಪು
 7. Frankness♪ : /ˈfraNGknəs/
  • ನಾಮಪದ : noun
   • ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್
   • ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ
   • ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
   • ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ
   • ಮುಗ್ಧತೆ
 8. Franks♪ : /fraŋk/
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective
   • ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್
See also  Meaning of Heist in Bengali - Mossberg- A Simple ...

See also  Stressbuster

Definitions and Meanings of Frank in English

frank

 1. The term is used to describe a directness in behavior or speech; not requiring subtlety or the appearance of evasion
  Synonyms : blunt, candid, forthright, free-spoken, outspoken, plainspoken, point-blank, straight-from-the-shoulder Examples
  A blunt New England farmer
  A direct solution to the issue
  – a point-blank charge
  Straight shooting
  – – open criticism
  I offered them my honest opinion
  It is possible to speak out without appearing rude
  The plainspoken, up to date
  Let me know what you think. You could even be honest
 2. clearly manifest; evident
  Example
  – frank enjoyment

Frank

 1. A member of the ancient Germanic peoples who spread out from to the Rhine through the Roman Empire during the 4th century.

frank

 1. A smooth-textured sausage made composed of minced pork or beef typically smoked; usually served on bread rolls
  Synonyms : dog, frankfurter, hot dog, hotdog, weenie, wiener, wienerwurst
 1. exemptions through an official document or pass exempted from customs or other checks
 2. stamp that has a postmark to show the when and what date it was sent
  Synonyms : postmark

See also  Urad Dal Meaning in Bengali – mossberg

See also  NEPOTISM

Recommend Article

knew fee besties shandies perusal old is gold stream fomite virgin spam Empanelled possessive urad dal ping blady RIP nice sao moto status nothing alter ago flirt jerk desi jerk bonafide soulmate bajra stag webinar pic crappy naa hangout influencer fake unenrollSee also  recuse – meaning in telugu-Mossberg

See also  Holistic Meaning in Filipino -Mossberg

Synonyms of frank – meaning in kannada:-

dog, frankfurter, hot dog, hotdog, weenie, wiener, wienerwurst, postmark, blunt, candid, forthright, free-spoken, outspoken, plainspoken, point-blank, straight-from-the-shoulder

Show English Meaning

Noun for frank – meaning in kannada:-

(1) one of the old Germanic peoples who spread out from into the Rhine to the Roman Empire during the 4th century.

(2) A smooth-textured sausage made from minced pork or beef, typically smoked; usually served with bread rolls


Verb for frank – meaning in kannada:-

(1) stamp that has an address stamp to mark the that the date and time of mailing

(2) Exempt by virtue of an official passport or letter to be exempt from customs checks or other checks


Adjective for frank – meaning in kannada:-

(1) is characterized by the directness of speech or manner that is, without evasion or subtlety

(2) clear and obvious clear

Examples for frank – meaning in kannada:-

(1) What is required to take place now is a fair and open debate where the people are invited to participate.

(2) She was aware that Pamela was looking out over a passing village with an open curiosity.

(3) (3) Would you prefer me to lie and lure you to believe in a false sense that you are secure, or honest and open?

(4) The stale belief suggests that nothing other than drama and uncertainty can come from an honest discussion about these kinds of issues.

(5) This painting honest and clear and far from the idealized image of a woman, which could be thought of.

(6) It’s it is refreshing to be able to have an open and honest debate about these impasses in the ideological realm.

(7) English will frank the traveler throughout most of North America

(8) I’d prefer to be transparent and honest regarding this issue.

(9) He was hit with a shiver when he saw the frank and the Crest in the front cover.

(10) The court was of the opinion by the court that this kind of evidence will hinder witnesses from cooperating when they are aware of the possible usage that the evidence could be used for.

(11) After examination, a clear abscess was not found and she was admitted to hospital for intravenous antibiotics.

(12) The majority of this can be done by sharing of experiences, however honest and honest conversations and observations are the core of the connection.

See also  priority - meaning in gujrati - Mossberg

(13) The group had extremely honest discussions on the issues that were discussed and there were some differences in opinions.

(14) 14. It’s vital that these issues be addressed promptly and in a fair and transparent way.

(15) The youth of the reform forces admire his moral genuine and honest persona that makes him fearless before authorities and willing to speak for the marginalized groups.

(16) What if, Europeans or Asians be just as sincere as US citizens who are always, and admirably, honest about such matters?

Related Words for frank – meaning in kannada:-

(1) be frank ::ಫ್ರಾಂಕ್ ಎಂದು

Synonyms

frank – meaning in kannada:-

Adjective

1. candid ::ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್

2. direct ::ನೇರ

3. forthright ::ನೆಟ್ಟಗೆ

4. plain ::ಸರಳ

5. plain-spoken ::ಸ್ಪಷ್ಟಮಾತಿನ

6. straight ::ನೇರ

7. straightforward ::ನೇರ

8. explicit ::ಸ್ಪಷ್ಟ

9. to the point ::ಬಿಂದುವಿಗೆ

10. matter-of-fact ::ಕಲ್ಪನಾರಹಿತ

11. open ::ತೆರೆದ

12. honest ::ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ

13. truthful ::ಸತ್ಯವಾದ

14. sincere ::ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ

15. outspoken ::ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ

16. bluff ::ಬ್ಲಫ್

17. blunt ::ಮೊಂಡಾದ

18. unsparing ::ವಿಫುಲ

Noun for frank – meaning in kannada:-

22. hotdog ::ಹಾಟ್ ಡಾಗ್

23. dog ::ನಾಯಿ

24. wiener ::ವಿಯ್ನೆರ್

25. frankfurter ::ಪ್ರಾಂಕ್ಪರ್ಟರ್

26. wienerwurst ::wienerwurst

27. weenie ::ವೀನಿ

Verb for frank – meaning in kannada:-

28. postmark ::Postmark

Antonyms

Different Forms for frank – meaning in kannada:-

frank, franked, franker, frankest, franking, frankish, frankly, frankness, franks

You May Also like

Bestie Meaning In –Marathi Punjabi |

Recommend Article

knew fee besties shandies perusal old is gold stream fomite virgin spam Empanelled possessive urad dal ping blady RIP nice sao moto status nothing alter ago flirt jerk desi jerk bonafide soulmate bajra stag webinar pic crappy naa hangout influencer fake unenroll groot precious

English in Kannada Dictionary: frank

Definitions and meanings of frank and translations to Kannada the Kannada language of frank using the same and opposite words. Also , you can find the an audio pronunciation for frank both in Kannada as well as in the English language.

Tags used to describe the word “frank’

What is frank in Kannada What is the meaning of frank in Kannada and definition of frank Examples and the pronunciation for the word “frank” in the Kannada language.

Leave a Comment