Skip to content
Home » Greed Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Greed Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Greed” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

Greed Meaning In Kannada

 1. Greed

  ♪ : /ɡrēd/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದುರಾಸೆ
   • ಅವಿಡಿಟಿ
   • ದುರಾಸೆ
   • ದುರಾಸೆ
   • ದುರಾಸೆ
   • ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ
   • ಅಸಮಾಧಾನ
   • ದುರಾಸೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಬಯಕೆ.
   • ಒಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಹತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತು) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಹೊಂದಲು ಅತಿಯಾದ ಬಯಕೆ
   • ಖಂಡನೀಯ ಸ್ವಾಧೀನತೆ; ಸಂಪತ್ತಿನ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಬಯಕೆ (ಮಾರಕ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ)
 2. Greedier

  ♪ : /ˈɡriːdi/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

 3. Greediest

  ♪ : /ˈɡriːdi/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

 4. Greedily

  ♪ : /ˈɡrēdəlē/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • atyagrihiyayi
   • ದುರಾಶೆಯಿಂದ
   • ದುರಾಶೆಯಿಂದ
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ದುರಾಸೆಯಿಂದ
 5. Greediness

  ♪ : /ˈɡrēdēnəs/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದುರಾಸೆ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದುರಾಸೆ
   • ದುರಾಶೆಯ ವಿರುದ್ಧ
   • ದುರಾಸೆ
   • ದುರಾಸೆ
   • ದುರಾಸೆ
   • ಕಸ್ಟಮ್
   • ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ
 6. Greeds

  ♪ : [Greeds]

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ದುರಾಶೆಗಳು
 7. Greedy

  ♪ : /ˈɡrēdē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ದುರಾಸೆ
   • ದುರಾಸೆ
   • ಪೆರಕೈಯಲ್ಲಾ
   • ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ
   • ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕತನವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ
   • ಕೊಟುಂಕೊಲ್ಲೈಟುಕಿರಾ
   • ಅರ್ವಾಮಿಕುಂಟ
   • ಬಲವಾದ ಇಚ್ illed ಾಶಕ್ತಿ
   • ಅಹರಕೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು
   • ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು
   • ದುರಾಸೆ
   • ದುರಾಸೆ
   • ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ
   • ದುರಾಸೆ
   • ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ
   • ದುರಾಸೆ

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.