Skip to content
Home » Hubby Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Hubby Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Hubby” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

More Kannada Words for Hubby

 • ಕಾಮಾಸಕ್ತ
 • ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣ
 • ಅಸಮತೋಲನ
 • ಪವ್ಕೋನಿಯರ್
 • ಐಸ್ ನೀರಿನ
 • ಕೊನೆಯ ನಿದ್ದೆ
 • ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವ
 • ಸ್ಟೊಲಾ ‘
 • ಸ್ಟೌವ್ಗಳು
 • ಲವ

Nearby Translations for Hubby Meaning In Kannada

 • huckleberry
 • hucklebone
 • huckles
 • huckmuck
 • hucks

Hubby Meaning in Kannada

 1. Hubby

  ♪ : /ˈhəbē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಹಬ್ಬಿ
   • ಗಂಡ
   • ಗಂಡ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಂಡನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಧಾನ.
   • ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾಲುದಾರ
 2. Hubbies

  ♪ : /ˈhʌbi/

 3. Husband

  ♪ : /ˈhəzbənd/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಗಂಡ
   • ಕ್ಯಾಮ್ಕಾರಿ
   • ಪರುಕನ್
   • ಅಕಾಮುಟೈಯೋನ್
   • ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಾಗಿಲ್ಲ
   • ಸಂಯಮದ ಆಡಳಿತಗಾರ
   • ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
   • ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ
   • ಗಂಡನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
   • ಗಂಡನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
   • ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ
   • ಗಂಡ
   • ನಿರ್ವಾಹಕರು
   • ಜಮೀನುದಾರ
   • ಸಹಚರ
   • ನಾಯಕ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಮದುವೆಯಾಗು
   • ಮಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ
 4. Husbandman

  ♪ : /ˈhəzbəndmən/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಗಂಡ
   • ರೈತ
   • ಡೈನಾಮಿಕ್
   • ರೈತ
 5. Husbandmen

  ♪ : /ˈhʌzbən(d)mən/

 6. Husbandry

  ♪ : /ˈhəzbəndrē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪಶುಪಾಲನೆ
   • ಕೃಷಿ
   • ಸಂಸ್ಕೃತಿ
   • ಮಿತವ್ಯಯ
   • ಟಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಥಾನ ಭೂ ಮಾರ್ಪಾಡು ಉದ್ಯಮ
   • ಕಠಿಣ ನಿಯಮ
   • ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ
   • ಕೃಷಿ
   • ಮನೆಗೆಲಸ
 7. Husbands

  ♪ : /ˈhʌzbənd/

Mossberg Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.