Skip to content
Home » I need you Meaning In Marathi – Mossberg

I need you Meaning In Marathi – Mossberg

“I need you” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

I need you Meaning In Marathi

 1. I need you

  ♪ : [I need you]

  • वाक्य : sentence

   • मला तुझी गरज आहे
   • मी तुला पाहिजे
   • मला तू माझ्याबरोबर पाहिजेस
   • तू माझ्याबरोबर राहा
  • प्रतिमा : Image

   I need you photo

  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • जेव्हा आपण कोणाशिवाय जगू शकत नाही आणि आपली इच्छा आहे की आपणही त्यांच्यासारखेच वाटावे.
   • “मला तुझी गरज आहे” मध्ये अपेक्षेची अपेक्षा असते आणि कधीकधी त्या आवश्यकतेत त्याच्या मालकीची वाढ होते.
   • “मला तुझी गरज आहे” अशी दोन माणसे वाढतात आणि परस्परावलंबनाकडे वळतात.
   • “मला तुझी नेहमी गरज असते” प्रेमाकडे वळते.
   • “मला तुझी गरज आहे” ही दीर्घकालीन आणि संस्मरणीय आहे.
   • ज्याच्यासाठी तुम्हाला गरज आहे त्याने तुमच्यासाठी लढा दिला कारण आपण त्यांच्यासाठी मौल्यवान आहात.
   • “मला तुझी गरज आहे” हे सहजपणे म्हटले जात नाही कारण ते नि: स्वार्थ आहे आणि आपल्या पलीकडे दुसर्‍याचे महत्त्व आणि मूल्य मान्य आहे. मला तुझं वजन आणि जबाबदारी आहे.
 2. Needed

  ♪ : /niːd/

  • क्रियापद : verb

   • आवश्यक
   • पाहिजे
 3. Needful

  ♪ : /ˈnēdfəl/

  • वाक्यांश : –

  • विशेषण : adjective

   • आवश्यक
   • अपरिहार्य आहे
   • आवश्यक
   • अत्यावश्यक
   • आवश्यक आहे
   • आवश्यक
   • पाहिजे
   • आवश्यक
   • अत्यावश्यक
   • अपरिहार्य
  • संज्ञा : noun

 4. Needier

  ♪ : /ˈniːdi/

  • विशेषण : adjective

 5. Neediest

  ♪ : /ˈniːdi/

  • विशेषण : adjective

 6. Neediness

  ♪ : /ˈnēdēnəs/

  • संज्ञा : noun

   • गरज
   • आवश्यक
   • आवश्यक स्थिती
 7. Needing

  ♪ : /niːd/

  • क्रियापद : verb

   • गरज
   • आवश्यक
 8. Needles

  ♪ : /ˈniːd(ə)l/

  • संज्ञा : noun

   • सुया
   • इंजेक्शन
 9. Needless

  ♪ : /ˈnēdləs/

  • विशेषण : adjective

   • अनावश्यक
   • निरुपयोगी
   • अनावश्यक
   • अनावश्यक
   • नको आहे
   • अप्रत्याशित
   • अनवचियामा
   • अवांछित
   • असंबद्ध
 10. Needlessly

  ♪ : /ˈnēdlislē/

  • विशेषण : adjective

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • अनावश्यकपणे
 11. Needlessness

  ♪ : [Needlessness]

  • क्रियापद : verb

   • आवश्यक असेल
 12. Needling

  ♪ : /ˈniːd(ə)l/

  • संज्ञा : noun

   • सुई
   • सुई इंजेक्शन देऊन
 13. Needs

  ♪ : /nēdz/

  • विशेषण : adjective

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • गरजा
   • आवश्यकता
   • अनिवार्य
   • नैसर्गिक गरजा
   • नैसर्गिक संधी
  • संज्ञा : noun

   • आवश्यकता
   • अपरिहार्य गरजा
 14. Needy

  ♪ : /ˈnēdē/

  • विशेषण : adjective

   • गरजू
   • गरजू गरीब
   • गरिबांना
   • गरीब
   • आवश्यक आहे
   • अत्यावश्यक गोष्टींशिवाय
   • गरीब
   • गरीब
   • अतिशय गरीब
   • गरीब
   • आवश्यक

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.