Skip to content
Home » Inflation Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Inflation Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Inflation” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Inflation Meaning In Marathi

 1. Inflation

  ♪ : /inˈflāSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • महागाई
   • पलुक्कम
   • सूज
   • शिटी
   • उप्पल
   • बढाई मारणारी सूज आर्केटीपल भाषा महागाई
   • महागाई
   • महागाई
   • सूज
   • सूज
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • काहीतरी फुगविणे किंवा फुलण्याची स्थिती.
   • (ब्रह्मांडाच्या काही सिद्धांतांमध्ये) ब्रह्मांडच्या अगदीच संक्षिप्त घातांकीय विस्तारामुळे बिग बँगच्या थोड्या वेळानंतर प्रमाणित रेषात्मक विस्तारास अडथळा निर्माण झाला.
   • किंमतींमध्ये सामान्य वाढ आणि पैशाच्या खरेदी मूल्यात घसरण.
   • किंमतींमध्ये सामान्य आणि पुरोगामी वाढ
   • (ब्रह्मांडशास्त्र) विश्वाचा थोडक्यात घोटाळा करणारा विस्तार (प्रकाशाच्या वेगापेक्षा वेगवान) पोस्टग्राउंड मोठा आवाज नंतर लवकरच झाला
   • भांडखोर आणि व्यर्थपणाने गर्वाने भरलेले परिणाम म्हणून अभिजाततेचा अभाव
   • हवेने काहीतरी भरण्याचे काम
 2. Inflate

  ♪ : /inˈflāt/

  • क्रियापद : verb

   • फुगवणे
   • वाढवणे
   • फुगविणे
   • वारा
   • अप्पासी
   • फुगवणे ब्रेग
   • कृत्रिमरित्या फुलांच्या किंमती
   • फुगवणे
   • फुगवणे
   • बढाई
   • फुगवणे
   • वाढवा
   • महागाई
   • कोट
   • प्रतिमेचे दृष्य रूप मोठे करा
   • बढाई
   • फुगवणे
 3. Inflated

  ♪ : /inˈflādəd/

  • विशेषण : adjective

   • फुगवलेला
   • फुंकणे
   • वारा
   • अप्पासी
   • महागाई
   • फुगलेला
   • भरले
   • भाषणात बढाई मारणे
   • विरप्ना
   • भाषिक
 4. Inflates

  ♪ : /ɪnˈfleɪt/

  • क्रियापद : verb

 5. Inflating

  ♪ : /ɪnˈfleɪt/

  • क्रियापद : verb

 6. Inflationary

  ♪ : /inˈflāSHəˌnerē/

  • विशेषण : adjective

   • चलनवाढ
   • महागाई

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.