Skip to content
Home » Innovative Meaning In Malayalam – മലയാളത്തിന്റെ അർത്ഥ വിശദീകരണം

Innovative Meaning In Malayalam – മലയാളത്തിന്റെ അർത്ഥ വിശദീകരണം

“Innovative” മലയാള വിവർത്തനം, അർത്ഥം, നിർവചനം, വിശദീകരണം, പ്രസക്തമായ വാക്കുകൾ, ഫോട്ടോ ഉദാഹരണങ്ങൾ – നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം.

Innovative Meaning In Malayalam

 1. Innovative

  ♪ : /ˈinəˌvādiv/

  • നാമവിശേഷണം : adjective

   • നൂതന
   • പതുമുരൈകങ്കിറ
   • നൂതനമായ
  • വിശദീകരണം : Explanation

   • (ഒരു ഉൽപ്പന്നം, ആശയം മുതലായവ) പുതിയ രീതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു; വിപുലമായതും യഥാർത്ഥവുമായത്.
   • (ഒരു വ്യക്തിയുടെ) പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു; യഥാർത്ഥവും സർഗ്ഗാത്മകവുമായ ചിന്ത.
   • സമയത്തിന് മുമ്പായി
   • മുമ്പ് ചെയ് തിട്ടില്ലാത്തതോ അനുഭവിച്ചതോ സൃഷ്ടിച്ചതോ ആയ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുക
 2. Innovate

  ♪ : /ˈinəˌvāt/

  • അന്തർലീന ക്രിയ : intransitive verb

   • നവീകരിക്കുക
   • പുതിയത് ആരംഭിക്കുക
   • പുതുതായി
   • പുതുതായി ആരംഭിക്കുക
   • പുതുമ കുത്തിവയ്ക്കുക
   • പുതിയത്
   • ഫിക്ഷൻ
   • പുതുവാലിയാമൈ
   • putumuraikan
   • പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു
  • ക്രിയ : verb

   • പുതുതായുണ്ടാക്കുക
   • നവീനമാക്കുക
   • നവീകരിക്കുക
 3. Innovated

  ♪ : /ˈɪnəveɪt/

  • ക്രിയ : verb

   • പുതുമയുള്ളത്
   • ആദ്യം മുതൽ ആരംഭിക്കുക
 4. Innovating

  ♪ : /ˈɪnəveɪt/

 5. Innovation

  ♪ : /ˌinəˈvāSH(ə)n/

  • നാമം : noun

   • നവീകരണം
   • പതുമുരൈക്കനാൽ
   • പുതുമ
   • പുതുക്കല്‍
   • നല്ലരീതി
   • മാറ്റം
   • പുതിയ ആചാരം
   • പുതുമ വരുത്തല്‍
 6. Innovations

  ♪ : /ɪnəˈveɪʃ(ə)n/

  • നാമം : noun

   • പുതുമകൾ
   • കണ്ടെത്തലുകൾ
   • പുതുമ കാണുന്നു
 7. Innovatively

  ♪ : [Innovatively]

  • ക്രിയാവിശേഷണം : adverb

 8. Innovator

  ♪ : /ˈinəˌvādər/

  • നാമം : noun

   • ഇന്നൊവേറ്റർ
 9. Innovators

  ♪ : /ˈɪnəveɪtə/

  • നാമം : noun

   • പുതുമയുള്ളവർ
   • കണ്ടുപിടുത്തക്കാർ
 10. Innovatory

  ♪ : /ˈinəvəˌtôrē/

  • നാമവിശേഷണം : adjective

   • നൂതനമായത്
   • നവീനമായ
   • പുതുമയാര്‍ന്ന

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.