Skip to content
Home » Intuition Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Intuition Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Intuition” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Intuition Meaning In Marathi

 1. Intuition

  ♪ : /ˌint(y)o͞oˈiSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • अंतर्ज्ञान
   • अंतर्ज्ञानी
   • अधिग्रहण अभ्यासाच्या अभावाची थेट भावना
   • थेट इंजिन अर्थ
   • आवेगपूर्णपणा
   • अंतर्ज्ञानी भावना
   • अंतर्ज्ञान
   • अंतःप्रेरणा
   • अंतर्ज्ञान
   • आत्मजागृती
   • अंतर्ज्ञान
   • आत्मज्ञान
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • जाणीव युक्तिवादाशिवाय कोणतीही गोष्ट त्वरित समजण्याची क्षमता.
   • एखादी गोष्ट जी एखाद्याला ठाऊक नसण्याऐवजी सहजबुद्धीने जाणवते किंवा समजते.
   • सहज ज्ञान (तर्कसंगत प्रक्रियेचा उपयोग न करता)
   • काहीतरी प्रकरण असू शकते अशी भावना
 2. Intuit

  ♪ : [Intuit]

  • क्रियापद : verb

   • स्वत: ला जाणून घ्या
   • अंतर्ज्ञान जाणून घ्या
   • स्वत: ला जाणून घ्या
   • अंतर्ज्ञान जाणून घ्या
 3. Intuited

  ♪ : /ɪnˈtjuːɪt/

  • क्रियापद : verb

   • अंतर्ज्ञान
 4. Intuitional

  ♪ : [Intuitional]

  • विशेषण : adjective

 5. Intuitions

  ♪ : /ɪntjʊˈɪʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • अंतर्ज्ञान
   • अंतर्दृष्टी
   • अंतर्ज्ञानी
 6. Intuitive

  ♪ : /inˈt(y)o͞oədiv/

  • विशेषण : adjective

   • अंतर्ज्ञानी
   • उलुन्नारवालारियापट्टा
   • सेन्सरर्ड
   • अंतःप्रेरणाने चालविला
   • आउटसोर्स
   • आयलारिवर्न्टा
   • अंतर्ज्ञानी
   • अंतर्ज्ञानी
 7. Intuitively

  ♪ : /inˈt(y)o͞oədivlē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • अंतर्ज्ञानाने
  • संज्ञा : noun

   • अंतर्ज्ञानाने
 8. Intuitiveness

  ♪ : /inˈt(y)o͞oədivnəs/

  • संज्ञा : noun

   • अंतर्ज्ञान

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.