Chill Meaning In Kannada

Chill Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Chill Meaning in Kannada English to Kannada Meaning :: chill Chill – ಚಿಲ್Chill :: ಚಿಲ್Chilled :: ಶೀತಲವಾಗಿರುವChiller :: ಚಿಲ್ಲರ್Chillers :: ಶೈತ್ಯಕಾರಕಗಳುChillest :: chillestChilling :: ಚಳಿಗೆChillings :: chillingsChillness :: chillnessChills :: ಶೀತ Meanings of chill in Kannada noun  ತಂಪು ಚಳಿ ಅಸಡ್ಡೆ ಉಪೇಕ್ಷೆ verb …

Pandemic – Meaning in Kannada – Mossberg|

Meaning of Pandemic in Kannada More Kannada Words for Pandemic ▶ ಹಿಮಕುಸಿತಗಳು▶ ಬಲ್ಲೊನ್ಸ್▶ಪರ್ವತಾರೋಹಿ▶ ಗಮನ▶ ಭೂಪಟದ ಮೇಲಿನ ರೇಖೆ▶ ನೋಬಲ್ ಮಹಿಳೆ▶ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ▶ ಆರ್ಸಿ▶ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ▶ ಉಗಿ Close by Translations ◾ panderer ◾ panderers…