Skip to content
Home » Loyal Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Loyal Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Loyal” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Loyal

  ♪ : /ˈloi(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • निष्ठावंत
   • विश्वासू
   • सतत
   • स्थिर मन
   • बंडखोरीत अस्थिर
   • टिट्परचा
   • पररूरतिक्तकिरा
   • रस असणे
   • विश्वासाचे कर्तव्य गमावू नये
   • प्रेम पुष्टी
   • जबाबदारीचे उल्लंघन
   • चिकट
   • धार्मिक
   • शुद्ध
   • प्रामाणिक
   • आज्ञाधारक
   • विश्वासू
   • निष्ठावंत
   • निष्ठावंत
   • देशभक्त
   • शुद्ध
   • विश्वासू
   • विश्वासू
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखाद्या व्यक्तीस किंवा संस्थेस दृढ आणि स्थिर समर्थन किंवा निष्ठा देणे किंवा दर्शविणे.
   • निष्ठा किंवा कर्तव्य दृढ
   • आपल्या देशावरील प्रेमामुळे प्रेरित
   • मित्राची, व्रताची किंवा कारणास्तव भक्ती न करता
 2. Loyalist

  ♪ : /ˈloiələst/

  • वाक्यांश : –

   • राजाभक्तान
   • सरकारची अटळ भक्ती
  • संज्ञा : noun

   • निष्ठावंत
   • कर्तव्यनिष्ठ
   • राजाभकथन
   • सत्ताधारी पक्ष
   • राजाबद्दल किंवा प्रस्थापित राजवटीबद्दल अटूट भक्ती
   • राजाबद्दल किंवा प्रस्थापित राजवटीबद्दल अटूट भक्ती
 3. Loyalists

  ♪ : /ˈlɔɪəlɪst/

  • संज्ञा : noun

   • निष्ठावंत
   • विश्वासणारे
   • कर्तव्यनिष्ठ
 4. Loyally

  ♪ : /ˈloiəlē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • निष्ठावान
   • विश्वासाने चाला
   • त्यावर विश्वास ठेवून
   • विश्वासाने
  • संज्ञा : noun

   • राजाभक्ती
 5. Loyalties

  ♪ : /ˈlɔɪəlti/

  • संज्ञा : noun

 6. Loyalty

  ♪ : /ˈloiəltē/

  • संज्ञा : noun

   • निष्ठा
   • मास्टर किंवा शाही निष्ठा
   • विश्वास
   • शिवीगाळ
   • धर्माचा अरकप्पारू
   • वस्तुमान
   • व्यवस्थापन सिद्धांत
   • भक्ती
   • കൂർ
   • प्रामाणिकपणा
   • निष्ठा
   • राजाभक्ती
   • आत्मविश्वास

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.