Skip to content
Home » marathi meaning

marathi meaning

Prepaid Meaning In Marathi - मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Prepaid Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Prepaid” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Meanings of prepaid in Marathi adjective  प्रीपेड  पूर्वदत्त Prepaid Meaning… Read More »Prepaid Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Followers Meaning In Marathi

Followers Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Followers” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Followers Meaning In Marathi Followers ♪ : /ˈfɒləʊə/… Read More »Followers Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Legacy Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Legacy” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Legacy Meaning In Marathi Legacy ♪ : /ˈleɡəsē/… Read More »Legacy Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Certain Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Certain” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Certain Meaning In Marathi Certain ♪ : /ˈsərtn/… Read More »Certain Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Employer Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Employer” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Employer Meaning In Marathi Employer ♪ : /əmˈploiər/… Read More »Employer Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Initiative Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Initiative” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Initiative Meaning In Marathi Initiative ♪ : /iˈniSH(ē)ədiv/… Read More »Initiative Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण