Deceased Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Deceased” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Deceased Meaning In Marathi Deceased ♪ : /dəˈsēst/ वाक्यांश : – विशेषण :…

Enemy Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Enemy” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Enemy Meaning In Marathi Enemy ♪ : /ˈenəmē/ वाक्यांश : – संज्ञा :…

Alone Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Alone” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Alone Meaning In Marathi Alone ♪ : /əˈlōn/ विशेषण : adjective एकटा एकल…

Ancient story Meaning In Marathi – Mossberg

“Ancient story” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Ancient story ♪ : [Ancient story] संज्ञा : noun भूतकाळातील कथा स्पष्टीकरण…

Retail Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Retail” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Retail Meaning In Marathi Retail ♪ : /ˈrēˌtāl/ विशेषण : adjective किरकोळ किरकोळ…

Discrimination Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Discrimination” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Discrimination Meaning In Marathi Discrimination ♪ : /dəˌskriməˈnāSH(ə)n/ संज्ञा : noun भेदभाव फरक…

Miserable Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Miserable” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Miserable Meaning In Marathi Miserable ♪ : /ˈmiz(ə)rəb(ə)l/ विशेषण : adjective दयनीय दु:…

Lie Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Lie” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Lie Meaning In Marathi Lie ♪ : /lī/ वाक्यांश : खोटे बोलणे लाय…

Vomit Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Vomit” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Vomit Meaning In Marathi Vomit ♪ : /ˈvämət/ वाक्यांश : – उलट्या होणे…