Skip to content
Home » Mining Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Mining Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Mining” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Mining Meaning In Marathi

 1. Mining

  ♪ : /ˈmīniNG/

  • संज्ञा : noun

   • खाण
   • कुरनकावेलाई
   • (विशेषण) खाण
   • खाण
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • खाणीतून कोळसा किंवा इतर खनिजे मिळविण्याची प्रक्रिया किंवा उद्योग.
   • पृथ्वीवरून खनिज किंवा कोळसा इत्यादी काढण्याचे कार्य
   • शत्रूचे कर्मचारी आणि उपकरण नष्ट करण्यासाठी छुप्या ठिकाणी स्फोटक खाणी घालणे
   • उत्खनन करून पृथ्वीवरुन जा
   • खाणी घालणे
 2. Mine

  ♪ : /mīn/

  • विशेषण : adjective

   • माझ्यासाठी
   • स्फोटक
   • माझे
   • लँडमाइन
  • संज्ञा : noun

   • बोगदा
   • माझे
   • धातू वाढणारी जमीन
   • खजिना
   • माझे
  • सर्वनाम : pronoun

   • माझे
   • खाणी
   • खाण
   • बोगदा खणणे
   • अकल्पिरंकी
   • माझे
   • उत्खनन पोकळी व्हॅटिकुरंकाम
   • आर्मी पॅलेस बोगदा
   • प्रिस्क्रिप्शन वेअरहाऊस
   • कतरकन्नी
   • इरुमपुकानिवलं
   • स्त्रोत
   • (क्रियापद) जमिनीत खणणे
   • जमिनीखालील उत्खनन
  • वाक्यांश : pronounoun

   • माझे
   • माझी माणसे
  • क्रियापद : verb

   • खणणे
   • माझे
   • नष्ट करा
 3. Mined

  ♪ : /mʌɪn/

  • सर्वनाम : pronoun

   • खनन
   • खाण
   • अकल्पिरंकी
   • माझे
 4. Miner

  ♪ : /ˈmīnər/

  • संज्ञा : noun

   • खाणकाम करणारा
   • खाण
   • खाण शक्ती
   • खाणकाम करणारा
   • खाणकाम करणारा
   • खनिज खोदणारा
   • खाणकाम करणारा
 5. Miners

  ♪ : /ˈmʌɪnə/

  • संज्ञा : noun

   • खाण कामगार
   • खाण
 6. Mines

  ♪ : /mʌɪn/

  • सर्वनाम : pronoun

 7. Mineshaft

  ♪ : /ˈmʌɪnʃɑːft/

  • संज्ञा : noun

   • मिनेशाफ्ट
 8. Mineworker

  ♪ : [Mineworker]

  • संज्ञा : noun

   • खाणकाम करणारा
 9. Mineworkers

  ♪ : /ˈmʌɪnwəːkə/

  • संज्ञा : noun

   • खाणकाम करणारे
 10. Minings

  ♪ : [Minings]

  • संज्ञा : noun

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.