Skip to content
Home » Miserable Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Miserable Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Miserable” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Miserable Meaning In Marathi

 1. Miserable

  ♪ : /ˈmiz(ə)rəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • दयनीय
   • दु: खी
   • पाथफाइंडर
   • दयनीय शोक
   • अप्रिय
   • वाईट
   • इरंटकट्टक्का
   • द्वेष करणे
   • गॅले
   • घाणेरडा
   • कुंकट्टानामना
   • गरीब
   • दु: खी
   • दयनीय
   • कुरुप
   • दु: ख
   • दयनीय
   • घरगुती
   • वाईट
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • (एखाद्या व्यक्तीचे) अत्यंत वाईट किंवा अस्वस्थ.
   • (एखाद्या परिस्थितीत किंवा वातावरणामुळे) एखाद्याला अत्यंत दु: खी किंवा अस्वस्थ वाटू शकते.
   • (एखाद्या व्यक्तीचे) सवयीने morose.
   • स्पर्धात्मक (गैरवर्तनाची शब्दाच्या रूपात किंवा भर म्हणून वापरली जाणारी)
   • अगदी लहान किंवा अपुरी.
   • खूप नाखूष; दु: ख पूर्ण
   • पात्र किंवा उत्तेजन देणे
   • अत्यंत घृणित प्रकारचे
   • अत्यंत निकृष्ट दर्जाची किंवा स्थितीची
   • शारीरिक दु: ख द्वारे दर्शविले
   • थोड्या प्रमाणात प्रमाणात
 2. Miserably

  ♪ : /ˈmizərblē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • वाईटपणे
   • दयापूर्वक
   • वाईट
  • क्रियापद : verb

 3. Miseries

  ♪ : /ˈmɪz(ə)ri/

  • संज्ञा : noun

   • त्रास
   • चिंता
 4. Misery

  ♪ : /ˈmiz(ə)rē/

  • संज्ञा : noun

   • त्रास
   • वेदना
   • शोक
   • दु: खाची अवस्था
   • अतिशय दु: खी
   • दु: ख
   • त्रास
   • दु: ख
   • हितकारक
   • गरीबी
   • दु: ख
   • औदासिन्य
   • दु: ख
   • दया
   • असुरक्षितता
   • दु: ख

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.