Skip to content
Home » Perseverance Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Perseverance Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Perseverance” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Perseverance

  ♪ : /ˌpərsəˈvirəns/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪರಿಶ್ರಮ
   • ಪರಿಶ್ರಮ
   • ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ
   • ದಣಿವರಿಯದ ಪ್ರಯತ್ನ
   • ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ
   • ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉದ್ಯಮ
   • ದಣಿವರಿಯದ ಪ್ರಯತ್ನ
   • ಪರಿಶ್ರಮ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆ.
   • ನಿರಂತರ ನಿರ್ಣಯ
   • ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ; ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು
 2. Perseverant

  ♪ : [Perseverant]

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಉತ್ಸಾಹ
   • ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ
 3. Perseverantly

  ♪ : [Perseverantly]

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

 4. Perseverate

  ♪ : [Perseverate]

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ
 5. Persevere

  ♪ : /ˌpərsəˈvir/

  • ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ : intransitive verb

   • ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
   • ಪರಿಶ್ರಮ ತೋರಿಸಿ
   • ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
   • ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ
   • ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
   • ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
   • ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
   • ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
   • ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
 6. Persevered

  ♪ : /pəːsɪˈvɪə/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ
 7. Perseveres

  ♪ : /pəːsɪˈvɪə/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ
   • ವಿಟಮುಯಾರ್ಸಿಕ್
   • ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ
 8. Persevering

  ♪ : /pərsəˈviriNG/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ
   • ವಿದಾ
   • ವಿದಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
   • ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ
   • ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ
 9. Perseveringly

  ♪ : /ˌpərsəˈvi(ə)riNGlē/

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ

Leave a Reply

Your email address will not be published.