Skip to content
Home » Precise Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Precise Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Precise” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Precise Meaning In Marathi

 1. Precise

  ♪ : /prəˈsīs/

  • वाक्यांश : –

   • सूक्ष्म
   • समान
   • खरा
  • विशेषण : adjective

   • अचूक
   • परिपूर्ण
   • अचूकपणे
   • अचूक
   • योजना
   • चांगले परिभाषित
   • आदर्श
   • तंतू नाही
   • सर्वसामान्य प्रमाण
   • अचूक
   • कठोर
   • परिपूर्ण
   • सूक्ष्म
   • अचूक परिभाषित
   • निर्दोष
   • सूक्ष्म
   • उत्कृष्ट
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • अचूकता आणि अभिव्यक्ती किंवा तपशीलांच्या अचूकतेने चिन्हांकित.
   • (एखाद्या व्यक्तीचे) अचूक, अचूक आणि तपशीलांबाबत सावध.
   • एखाद्या ने एका अचूक आणि विशिष्ट गोष्टीचा संदर्भ घेत आहे यावर जोर देण्यासाठी वापरले.
   • आता कोणी अधिक अचूक किंवा तपशीलवार माहिती देत आहे हे दर्शविण्यासाठी वापरले जाते.
   • एवढी अचूक किंवा अचूक किंवा मर्यादीत
   • (कल्पना, प्रतिमा, सादरीकरण, अभिव्यक्ती) च्या सत्य किंवा सत्याशी परिपूर्ण अनुरुप वैशिष्ट्यीकृत; काटेकोरपणे बरोबर
 2. Precisely

  ♪ : /prəˈsīslē/

  • वाक्यांश : –

  • विशेषण : adjective

   • नक्की
   • काळजीपूर्वक
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • तंतोतंत
   • अचूकपणे
  • संज्ञा : noun

   • काळजीपूर्वक
   • उत्कृष्ट
 3. Preciseness

  ♪ : /prəˈsīsnəs/

  • संज्ञा : noun

   • निश्चितता
   • अचूकपणे
 4. Precision

  ♪ : /prəˈsiZHən/

  • संज्ञा : noun

   • प्रेसिजन
   • ओके तंत्र
   • अचूकता
   • तंत्र
   • अचूकता
   • वास्तव
   • सूक्ष्मता
   • निर्धार
   • निश्चितता
   • मासूमपणा
   • प्रक्रियेसाठी (ऑब्जेक्ट) प्रमाण
   • अतिसंवेदनशीलता
   • काळजी घ्या
   • प्रेसिजन
   • वास्तव
 5. Precisions

  ♪ : /prɪˈsɪʒ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

Mossberg Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.