Skip to content
Home » Pursue Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Pursue Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Pursue” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Pursue Meaning In Marathi

 1. Pursue

  ♪ : /pərˈso͞o/

  • वाक्यांश : –

   • दोष द्या
   • दुखः
   • छळ
  • वाक्यांश : phrasal verberb

   • व्यस्त रहा
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • पाठपुरावा
   • साध्य करण्याचा प्रयत्न करा
   • पाठलाग
   • शोध
   • सुरू
   • पाठपुरावा
   • अनुसरण करा मग पुढे जा
   • अनुसरण
   • परत जाऊन शिकार करा
   • काठी
   • देश
   • टॅटिकसेल लक्ष्य घ्या
   • पालन करण्यासाठी समायोजित
   • नेटुकॅसेल
   • पुढे जा
  • क्रियापद : verb

   • अनुसरण करा
   • पाठलाग
   • पाठपुरावा
   • चांगले कार्य सुरू ठेवा
   • थोड्या प्रमाणात सर्व्ह करा
   • वाद घाला
   • शोधा
   • दूर गाडी चालवा
   • प्रयत्न करत राहा
   • चालवा
   • पाहिजे
   • मागे धावणे
   • इत्यादी
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • त्यांना पकडण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर आक्रमण करण्यासाठी (कोणीतरी किंवा काहीतरी) अनुसरण करा.
   • सतत (कोणाशी) लैंगिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करा.
   • दीर्घ कालावधीत (ध्येय) साध्य करण्यासाठी किंवा साध्य करण्यासाठी शोधा.
   • (अप्रिय गोष्टीबद्दल) सतत त्रास देतात (एखाद्यास)
   • (एखाद्या व्यक्तीचा किंवा मार्गाचा) सुरू ठेवा किंवा पुढे जा (मार्ग किंवा मार्ग)
   • (क्रियाकलाप किंवा क्रियेचा मार्ग) मध्ये व्यस्त रहा
   • तपासणे, एक्सप्लोर करणे किंवा चर्चा करणे (विषय, कल्पना किंवा युक्तिवाद) सुरू ठेवा
   • एखादी क्रियाकलाप पार पाडणे किंवा त्यात भाग घेणे; मध्ये सामील व्हा
   • अनुसरण किंवा जणू पाठलाग करा
   • शोधात किंवा शोधासाठी जा
   • पुढे किंवा पुढे घेऊन जा
 2. Pursual

  ♪ : [Pursual]

  • संज्ञा : noun

   • वारसाहक्क
 3. Pursuance

  ♪ : /ˌpərˈso͞oəns/

  • संज्ञा : noun

   • पर्सन्स
   • कृती
   • कार्यक्रम
   • कृती अनुसरण
   • कुंटारू
   • अनुसरण करा अंमलबजावणी
   • परिपूर्ती
   • प्रक्रिया सुरू ठेवा
   • सराव
   • अनुकरण
   • अंमलबजावणी
   • पाठपुरावा
   • आज्ञाधारकपणा
   • चौकशी
 4. Pursuant

  ♪ : /ˌpərˈso͞oənt/

  • विशेषण : adjective

   • सहत्व
   • संबंधित
   • अनुरुप
   • संबंधित
   • त्यानुसार
   • रुग्णालय
   • अवलंबून
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • पर्संट
   • पाठपुरावा
   • चालू
   • मन वळवणे
   • कृती) पाठपुरावा
   • अनुकरण करणारा
   • अंगीकृत
   • (विशेषण) पालन करणे
   • न्या
  • संज्ञा : noun

   • विशेष मार्ग
 5. Pursuantly

  ♪ : [Pursuantly]

  • वाक्यांश : –

   • आज्ञा पाळा
   • मग
  • विशेषण : adjective

   • त्यानुसार
   • रुग्णालयात दाखल
   • अनुरुप
 6. Pursued

  ♪ : /pəˈsjuː/

  • विशेषण : adjective

  • क्रियापद : verb

   • पाठलाग केला
   • अनुसरण केले
   • पाठपुरावा
   • अनुसरण करा सुरू
 7. Pursuer

  ♪ : /pərˈs(y)o͞oər/

  • संज्ञा : noun

   • पर्सर पाठपुरावा
   • पाठपुरावा
   • अनुसरण करा अनुयायी
   • संपर्क करणारा पिनरोटारंट्युसेपावर
   • शोधक इव्हंकिनाटप्पावार
   • (सु) फिर्यादी
   • बचाव
   • अनुयायी
   • जो अनुसरण करतो
   • अनुयायी
   • अन्याय
 8. Pursuers

  ♪ : /pəˈsjuːə/

  • संज्ञा : noun

   • पर्सर्स
   • शोधा
 9. Pursues

  ♪ : /pəˈsjuː/

  • क्रियापद : verb

   • पाठपुरावा
   • अनुसरण करा
 10. Pursuing

  ♪ : /pəˈsjuː/

  • विशेषण : adjective

   • अनुयायी
   • अनुयायी
  • क्रियापद : verb

   • पाठपुरावा
   • चालू ठेवा
 11. Pursuit

  ♪ : /pərˈso͞ot/

  • वाक्यांश : –

   • पाठपुरावा
   • सुरू ठेवा
   • शोधा
   • पुढाकार
   • रोजगार
  • विशेषण : adjective

  • संज्ञा : noun

   • उद्योगधंदा
   • करिअरचा पाठपुरावा
   • शोधणे
   • सातत्य
   • पालन
   • अभिमुखता
   • पाठपुरावा
   • करत रहा
   • पिंटोटारकाई
   • अनुसरण करा उद्देश
   • प्रयत्न
   • सहभाग
   • उद्योग
   • व्यवसाय
   • करमणूक
   • प्रयत्न
   • सराव
   • पाठपुरावा
   • प्रयत्न
   • रोजगार
   • खटला
   • आज्ञाधारकपणा
   • उद्योग
   • गोष्ट
   • निष्ठा
   • आपल्याला मिळवायची मालमत्ता
   • नोकरी
   • प्रयत्न
   • सुरुवातीला
 12. Pursuits

  ♪ : /pəˈsjuːt/

  • संज्ञा : noun

   • प्रयत्न
   • पाठपुरावा
   • करिअरचा पाठपुरावा
   • करत रहा
   • पिंटोटारकाई

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.