Skip to content
Home » Quantities Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Quantities Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Quantities” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Quantities Meaning In Marathi

 1. Quantities

  ♪ : /ˈkwɒntɪti/

  • संज्ञा : noun

   • प्रमाण
   • खंड खंड
   • आकार
   • धर्मांधपणा
   • मोठा आकार
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • स्थानिक मोजमापद्वारे अंदाजे नसलेली सामग्री किंवा अमूर्त वस्तूची संख्या किंवा संख्या.
   • एक विशिष्ट, सहसा निर्दिष्ट, रक्कम किंवा कशाचीही संख्या.
   • सिंहाचा क्रमांक किंवा कशाचीही रक्कम.
   • स्वरांच्या आवाजाची अक्षरे किंवा अक्षराची लांबी.
   • मूल्य किंवा घटक जे संख्येने व्यक्त केले जाऊ शकतात.
   • परिमाण दर्शविणारी आकृती किंवा चिन्ह.
   • किती आहे किंवा किती आहे जे आपण मोजू शकता
   • पुरेशी किंवा मोठी रक्कम
   • एखाद्या गोष्टीची तीव्रता असते आणि ती स्थिर किंवा चल द्वारे गणितीय अभिव्यक्तींमध्ये दर्शविली जाऊ शकते ही संकल्पना
 2. Quantifiable

  ♪ : /ˈkwän(t)əˌfīəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • प्रमाणित
   • स्केलेबल
 3. Quantification

  ♪ : /ˌkwän(t)əfiˈkāSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • परिमाण
   • ठरवणे नियोजन
   • मोजमाप
 4. Quantified

  ♪ : /ˈkwɒntɪfʌɪ/

  • क्रियापद : verb

   • प्रमाणित
   • मोजमाप
 5. Quantifies

  ♪ : /ˈkwɒntɪfʌɪ/

  • क्रियापद : verb

 6. Quantify

  ♪ : /ˈkwän(t)əˌfī/

  • संज्ञा : noun

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • प्रमाणित करणे
   • नियोजन
   • पेगासस
   • मोजणे
   • स्केल संपवा
   • स्केल ठरवा
   • प्रमाण मूल्यांकन
   • मोजमाप स्थापित करा
   • वजन रेटिंग
   • (अ ॅ) आकार परिभाषा विशेषण
  • क्रियापद : verb

 7. Quantifying

  ♪ : /ˈkwɒntɪfʌɪ/

  • क्रियापद : verb

   • प्रमाणित करणे
   • आकार बदला
 8. Quantitative

  ♪ : /ˈkwän(t)əˌtādiv/

  • विशेषण : adjective

   • परिमाणवाचक
   • आकार
   • वस्तुमान
   • प्रमाणात प्रमाणात
   • मोजण्यायोग्य
   • (इ) ओव्ह मोशनवर आधारित मोजमाप
   • प्रमाण संबंधित
   • परिमाणात्मक
   • वैध
 9. Quantitatively

  ♪ : /ˈkwän(t)əˌtādivlē/

  • विशेषण : adjective

   • संबंधित प्रमाणात
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • परिमाणानुसार
   • आकार
 10. Quantity

  ♪ : /ˈkwän(t)ədē/

  • वाक्यांश : –

  • विशेषण : adjective

   • जागा
   • खंड
   • प्रमाण
   • संख्या
  • संज्ञा : noun

   • प्रमाण
   • आकार
   • लोकसंख्या
   • खंड
   • उष्णता
   • वजन
   • आकार
   • चरबी
   • विशिष्ट संख्या
   • कालावधी
   • जमा
   • प्रमाण:
   • मोठी संख्या
   • राशी चिन्ह
   • संख्या
  • क्रियापद : verb

   • मोजता येत आहे
 11. Quantum

  ♪ : /ˈkwän(t)əm/

  • संज्ञा : noun

   • खंड
   • व्याज
   • प्रमाण:
   • योग्यता
   • काल्पनिक भाग
   • प्रमाण
   • फक्त ऊर्जा
   • छान
   • कमी आवाज
   • छान
   • क्वांटम
   • संख्या
   • पंकित्तलाव
   • कोटास
   • समस्या आणि क्वांटम
   • आकार
   • एकूण
   • खंड
   • एकूण, घटक, वाटा, वीज थेंब

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.