Skip to content
Home » Reluctant Meaning In Malayalam – മലയാളത്തിന്റെ അർത്ഥ വിശദീകരണം

Reluctant Meaning In Malayalam – മലയാളത്തിന്റെ അർത്ഥ വിശദീകരണം

“Reluctant” മലയാള വിവർത്തനം, അർത്ഥം, നിർവചനം, വിശദീകരണം, പ്രസക്തമായ വാക്കുകൾ, ഫോട്ടോ ഉദാഹരണങ്ങൾ – നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം.

Reluctant Meaning In Malayalam

 1. Reluctant

  ♪ : /rəˈləktənt/

  • നാമവിശേഷണം : adjective

   • വിമുഖത
   • മനസ്സില്ലായ്മ
   • മനസ്സില്ല
   • വിമുഖത
   • ആവശ്യമില്ലാത്ത
   • ഇളം ചൂട്
   • അർദ്ധമനസ്സുള്ളവർ
   • വൈമനസ്യമുള്ള
   • മടികാണിക്കുന്ന
   • പരാങ്‌മുഖമായ
   • തയ്യാറല്ലാത്ത
   • മനസ്സില്ലാത്ത
   • ഇഷ്‌ടക്കേടുള്ള
   • അതൃപ്‌തിയായ
   • വൈമനസ്യമുളള
   • ഇഷ്ടക്കേടുളള
   • ഇഷ്ടക്കേടുള്ള
   • അതൃപ്തിയായ
  • വിശദീകരണം : Explanation

   • മനസ്സില്ലായ്മയും മടിയും; വിച്ഛേദിച്ചു.
   • നിങ്ങളുടെ ആചാരത്തിന് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല
   • പങ്കാളിയാകാൻ താൽപ്പര്യമില്ല
   • ആകാംക്ഷയില്ല
 2. Reluctance

  ♪ : /rəˈləktəns/

  • നാമം : noun

   • മനസ്സില്ലായ്മ
   • വിമുഖത കാണിക്കാൻ
   • വൈമനസ്യം
   • വിമുഖത
   • നീരസം
   • വിരക്തി
   • വിരോധം
   • സമ്മതക്കേട്
 3. Reluctantly

  ♪ : /rəˈləkt(ə)ntlē/

  • പദപ്രയോഗം : –

   • മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ
   • വെറുപ്പോടെ
  • നാമവിശേഷണം : adjective

   • വൈമനസ്യത്തോടെ
   • മടിയോടെ
   • വൈമനസ്യത്തോടെ
   • വെറുപ്പോടെ
   • മടിയോടെ
  • ക്രിയാവിശേഷണം : adverb

   • മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ
   • ഇളം ചൂട്

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.