Skip to content
Home » Scold Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Scold Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Scold” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Scold Meaning In Marathi

 1. Scold

  ♪ : /skōld/

  • वाक्यांश : –

   • अश्लील गोष्टी म्हणा
   • जो नेहमी भांडतो आणि शाप देतो
   • भांडण
   • भांडण
   • भांडण
  • संज्ञा : noun

   • शपथ घेणे
   • निंदा
   • अपमान
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • तिरस्कार
   • शिवीगाळ
   • उदास
   • चापट मारणे रेबुक स्कॉड
   • रेबुक नॅकारिपापावल
   • गोंधळ करणारा (क्रियापद) मेघगर्जना
   • दोषारोप बुलीज
  • क्रियापद : verb

   • शपथ घ्या
   • अपमान
   • ऑब्जेक्ट
   • समजून घ्या
   • निषेध
   • रागावणे
   • शिस्त
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • रागाने (कुणाला तरी) सहकार्याने सांगा किंवा टीका करा.
   • (एक पक्षी) मोठ्याने आणि सक्तीने कॉल करा.
   • एक व्यक्ती, विशेषतः एक स्त्री, जी सतत हसते किंवा कुरकुर करते.
   • एखादी व्यक्ती (विशेषत: एक स्त्री) जो सतत दोष शोधून लोकांना त्रास देतो
   • कठोरपणे किंवा रागाने सेन्सॉर करा
   • एखाद्याची नाखूषता किंवा गंभीर दृष्टीकोन दर्शवा
 2. Scolded

  ♪ : /skəʊld/

  • क्रियापद : verb

 3. Scolder

  ♪ : [Scolder]

  • संज्ञा : noun

   • स्कॉल्डर
   • खडक
   • हशा
 4. Scolding

  ♪ : /ˈskōldiNG/

  • संज्ञा : noun

   • चिडवणे
   • उदास
   • निंदा
   • अपमानजनक
   • लंगडी
   • शिस्त
   • भांडण
  • क्रियापद : verb

   • ऑब्जेक्ट
   • अपमान
   • निषेध
 5. Scolds

  ♪ : /skəʊld/

  • क्रियापद : verb

   • भांडणे
   • उदास

Mossberg Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.