Skip to content
Home » Sent Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Sent Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Sent” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Sent Meaning In Marathi

 1. Sent

  ♪ : /sent/

  • संज्ञा : noun

   • पाठविला
   • शतकाचा मृत्यू (1)
   • न पाठविलेले
  • क्रियापद : verb

  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • (२०११ मध्ये युरोची ओळख होईपर्यंत) एस्टोनियाची आर्थिक एकक, क्रूनच्या शंभरांश इतकीच.
   • एस्टोनियामध्ये 100 सेंटि बरोबरी 1 क्रोन
   • कुठेतरी जाण्यासाठी कारण
   • नेण्यासाठी किंवा निर्देशित करण्यासाठी किंवा दुसर् या ठिकाणी पाठविण्याकरिता ऑर्डर देणे
   • दुसर् या ठिकाणी निर्देशित किंवा प्रसारित करण्याचे कारण
   • व्यावसायिकपणे वाहतूक करा
   • स्टेशनला नियुक्त करा
   • हस्तांतरण
   • प्रवेश देणे कारण; व्यक्ती संस्थेत
   • रेडिओ किंवा टेलिव्हिजन प्रमाणेच एअरवेव्हवर प्रसारित करा
   • जाण्यासाठी किंवा संदेशित किंवा प्रसारित करण्यास सक्षम केले
 2. Send

  ♪ : /send/

  • क्रियापद : verb

   • पाठवा
   • पुन्हा घालणे
   • देय द्या
   • ठेवते
   • जाण्याची विनंती करा
   • येणे सुरू
   • त्यांना सांगा
   • त्यांना येण्यास सांगा
   • त्या जागी जा
   • व्यक्तीकडे कल
   • वाहतूक
   • ट्रेंडिंग ट्रेंड मेलमध्ये पाठवा
   • कोलियानप्पू
   • इलुटियानप्पू
   • बातमीदारांना कळवा
   • इलुतिवरावा
   • पाठवा
   • मला सांग
   • पाठवा
   • नियुक्त करा
   • फेकणे
   • शूट
   • लाँच करा
   • पाठवा
   • सोडा
   • पाठवा
   • त्या व्यक्तीला बाजूला पाठवा
   • काहीतरी खास पाठवा
   • पाठवा
   • त्या व्यक्तीला बाजूला पाठवा
   • विशेष हेतूसाठी पाठवा (पत्र
   • लोक इ.)
   • काहीतरी खास पाठवा
 3. Sender

  ♪ : /ˈsendər/

  • संज्ञा : noun

   • प्रेषक
   • प्रेषक
   • प्रेषक
   • प्रेक्षक
   • प्रेषक
 4. Senders

  ♪ : /ˈsɛndə/

  • संज्ञा : noun

   • प्रेषक
   • प्रेषक
 5. Sending

  ♪ : /ˈsendiNG/

  • विशेषण : adjective

  • संज्ञा : noun

   • पाठवून
   • ट्रान्समीटर
  • क्रियापद : verb

 6. Sends

  ♪ : /sɛnd/

  • क्रियापद : verb

   • पाठवते
   • पाठवून

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.