Skip to content
Home » Spam Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Spam Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Spam” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Spam Meaning In Marathi

 1. Spam

  ♪ : /spam/

  • संज्ञा : noun

   • निरुपयोगी ईमेल
   • कचरा मेल
   • इंटरनेटवर बकवास आणि अवांछित संदेश पाठविले
  • वाक्यांश : noun and verb

   • स्पॅम
   • कचरा
   • अवांछित किंवा जंक
   • अनुचित किंवा अयोग्य संदेश
   • कथील डब्यात भरलेले खाद्य आयात केले
   • नको असलेले पत्र
   • विक्रीसाठी कॉल
   • अवांछित ईमेल
   • अवांछित बल्क ईमेल
  • प्रतिमा : Image

   Spam photo

  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • अयोग्य किंवा अयोग्य संदेश इंटरनेटवर मोठ्या संख्येने प्राप्तकर्त्यांना पाठविले जातात.
   • इंटरनेटवर अवांछित किंवा अनाहूत जाहिरात.
   • मुख्यतः हे ham पासून बनविलेले कॅन केलेला मांस उत्पादन.
   • तोच संदेश इंटरनेटवरून आंधळेपणाने पाठवा (मोठ्या संख्येने प्राप्तकर्त्यांकडे).
   • कॅन केलेला मांस बहुधा डुकराचे मांस पासून बनविला जातो
   • अवांछित ईमेल (सामान्यत: मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय स्वरूप)
   • अवांछित किंवा जंक ईमेल पाठवा

Mossberg Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.