Declines Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Declines” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता. Declines Meaning In Marathi Declines ♪ : /dɪˈklʌɪn/ क्रियापद : verb घट पुन्हा…